24/02/2022

We begeven naar Anderlecht om er te polsen naar de voortgang van het project VAS 13.  Bij dit project worden drie aaneensluitende panden, aangekocht door 10 personen, gerenoveerd tot verschillende woningtypes en gemeenschappelijke ruimten.

De ruwbouwwerken schieten inmiddels goed op de met vervanging van verschillende oude houten vloeren door betonnen vloeren, het maken van grote openingen in de achtergevel en het optrekken van de liftschacht.

De nieuwe houten ramen voor de voorgevel zijn in productie en er wordt uitgekeken naar een mooi geheel, passend bij de historische gevels met extra aandacht voor akoestiek en isolatie.

Tijdens de volgende maanden worden de nieuwe volumes aan de achtergevel opgetrokken, samen met de aanpassing en de renovatie van de daken.

Alle overige bestaande houten vloeren die konden worden gerecupereerd, worden dan ook verstevigd en geïsoleerd, niet enkel om te stabiliseren, maar ook om uit te vlakken en de akoestiek tussen de appartementen te optimaliseren.

De einddatum van de cascowerf zou in principe nog steeds juni 2022 moeten zijn. De gezondheidssituatie en problemen met de aanlevering van materiaal zou hier weliswaar nog een stokje voor kunnen steken.

De afwerking van de appartementen gebeurt vervolgens individueel en dit binnen het jaar na casco oplevering. Tegen dan wordt iedereen dan ook verwacht verhuisd te zijn.

De diversiteit en de verscheidenheid aan woningtypes maken van VAS 13 een uniek project dat schaalbaar en reproduceerbaar is.  Bovendien is het een mooi staaltje van collectief wonen op een participatieve en geëngageerde wijze.

15/06/2021

Het VAS 13 project is een mooi staaltje van collectief wonen op een participatieve en geëngageerde wijze.  Zo werd het eigendom -drie aaneensluitende panden- aangekocht door 10 personen waarbij de verantwoordelijkheden intern verdeeld werden.  De bouwheren treden zelf op als projectontwikkelaars en overleggen tweewekelijks met elkaar.
De eerste werken op de werf werden samen door de toekomstige bewoners aangevat: wel 40 containers werden het afgelopen jaar met puin gevuld.  Waar mogelijk, kies men voor recyclage: tegels, deuren en isolatoren worden ter plaatse hergebruikt.

De aannemer start begin augustus met de laatste afbraakwerken en met de opbouw van de casco (ruwbouw).  De bewoners zullen hierna zelf voor de afbouw zorgen.

Tenslotte is er om interne redenen besloten een aantal wijzigingen in de plannen door te voeren: een van de wooneenheden zal tot twee appartementen  omgevormd worden. Het fietsatelier en de  polyvalente zaal komen vervolgens in de plaats van de individuele kelders.

De diversiteit van de gemeenschappelijke ruimten en de verscheidenheid aan woningtypes maken van VAS 13 een uniek project dat schaalbaar en reproduceerbaar is.

TOP