Rasson

Naam project: Rasson
Adres : Rassonstraat 27 1030 Schaarbeek
Bouwheer: Ada Edge sprl
Ontwerper: Monsieur Pascal Arcitectes
Bebouwd gebied: 285M²

 

Afbraak van een huis achteraan op het perceel en bouw van een woning in een aaneengesloten huizenrij, bestemd om voor een redelijke prijs aan meerdere personen verhuurd te worden

Het project omvat de afbraak van een ongezond pand achteraan op het perceel, en de heropbouw op de bouwlijn van een woning van 285 m², bestemd voor verhuur door 3 à 5 personen; het biedt een kwaliteitsvolle leefomgeving aan een redelijke huurprijs.

Het programma is sociaal, ecologisch en economisch erg interessant en wordt door een mooie bouwkundige creatie ondersteund. Daarbij wordt het aantal individuele ruimten tot een minimum herleid, ten voordele van de collectieve ruimten, wat trouwens de huurprijs drukt.

Het gebruik van performante voorzieningen die de kwaliteiten van de site benutten, en van aangepaste technische installaties zorgt er eveneens voor dat de lasten binnen de perken blijven. De materiaalkeuze is doordacht, de milieu-impact beheerst en het thema van de kringloopeconomie goed uitgewerkt.

Rasson is een innovatief voorbeeldontwerp van een gebouw dat een genereuze ruimte biedt  die zich leent tot een collectief woonproject. De eigenaar kan zich het pand eigen maken, terwijl het ruimte laat voor sociale ambitie en sommigen de mogelijkheid biedt ... in hun buurt te blijven wonen.

 

TOP