Usquare EFRO

Naam project: Usquare EFRO
Adres: Kroonlaan 219-225 - Fritz Toussaintlaan 8, 1050 Elsene
Bouwheer: Université Libre de Bruxelles (ULB) / Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Ontwerper: USQ evr-Architecten / BC-Architects / Callebaut-Architecten / VK-Engineering
Bebouwd gebied: 10.543M²

Renovatie en heropbouw van verschillende gebouwen op de kazernesite in Brussel, met bijzondere aandacht voor de kringloopeconomie

Project onder leiding van de ULB, de VUB en het Gewest, rond onderzoek, verspreiding en delen van informatie, internationale uitwisseling, ondernemings- en innovatiespirit.

Dit specifieke project was laureaat van het EFRO-fonds 2014-2020 voor de ondersteuning van de kringloopeconomie en van het rationele grondstoffengebruik in de groeisectoren.

Het programma omvat onder meer het Brussels Institute for Advanced Studies (waarvan 19 woningen voor onderzoekers), een ruimte voor Citizen and participative science, een Internationaal Onthaalhuis en een centrum voor interuniversitair onderzoek  voor Urban Research.

Het gaat om een zeer volledig en in vele opzichten vernieuwend project.

Dit interessante bouwkundige ontwerp weerspiegelt onze maatschappij in transitie, door de erfgoedherwaardering en een hedendaagse benadering met elkaar te mengen. Het project beroept zich op een ecologische bewustwording als motor van nieuwe stedelijke praktijken. Het gebruik van eenvoudige en weldoordachte bouwkundige elementen versterkt zijn intelligente en flexibele integratie in de stad en verschaft het huizenblok opnieuw een plaats in het stadsweefsel.

Vanuit sociaal oogpunt strekt het project tot voorbeeld met zijn focus op duurzame stadsontwikkeling, de openstelling van de site ten opzichte van de stad en voor het publiek, de connecties met onderzoek, de relaties ULB – VUB – internationaal – grote publiek en vooral het gebruik van het project als een pedagogische drager.

De milieubenadering van het project heeft een voorbeeldwaarde, meer bepaald inzake de materiaalkeuzes met duurzaamheidsoverwegingen, een werk als bouwteam, een toepassing van de kringloopprincipes in alle opzichten, een goed begrip van de tools en een aanpak die de eenvoudige denkoefening ter zake overstijgt.

Usquare werd gecreëerd in een logica van kringloop en van samenhang met de functies, gericht op innovatie en participatie die samen bedacht werden met het oog op hun wederzijdse verrijking.

 

 

TOP