AG Campus

Naam project: AG Campus
Adres: Nieuwbrug 17 - 1000 Brussel
Bouwheer: AG Real Estate nv
Ontwerper: EVR – Architecten cvba
Bebouwd gebied: 4.715M²

Renovatie van een benedenverdieping tot modern learning and meeting center in een kantoorgebouw

Het is bijzonder interessant de stad op de stad te verdichten door comfort te integreren, niet enkel op het vlak van techniek en energie, maar ook inzake een goed uitgevoerde bewoonbaarheid.

Vrij klassiek tertiair project, dat zich echter perfect in zijn context integreert. De verdichting wordt bouwkundig intelligent uitgewerkt en de ruimten liggen rond de tuin en de nieuwe buitenpatio's, die het project transparant en leesbaar maken.

Het project levert voor de toekomstige gebruikers een mooie werkruimte op in een ruime structuur met vlotte circulatiebewegingen en met een gecontroleerde instroom van natuurlijk licht, waar iedereen contact kan hebben met de anderen. Dit weerspiegelt de ambitie van de AG, nl. een cultuur waarbij het leren alomtegenwoordig is in de organisatie.

Het project strekt tot voorbeeld wat betreft zijn ecologische benadering, inzonderheid in verband met de materialen, het welzijn, het comfort, de gezondheid en het beheer van het gebouw. De aanpak van het waterbeheer en van de biodiversiteit is zeer goed.

De benadering van de kringloopeconomie is zeer interessant. De diversiteit van de kantoorruimten leent zich tot een flexibele aanwending ervan.

AG Campus geeft bij de renovatie en de creatie van het moderne learning and meeting center een signaal van duurzaamheid op het vlak van milieu en mens.

 

TOP