Quatre vents

Naam project : Quatre vents
Adres : Vier-windenstraat 25-25b, Sint-Jans-Molenbeek
Bouwheer : Renovassistance
Architect : APRIM architecture
Project : Renovatie van 2 verlaten woningen tot 6 intergenerationele sociale wooneenheden en collectieve ruimten voor kansarmen

Opwaardering van de gewestambities op lokaal niveau: herdefiniëring van de bestaande bebouwing, realisatie van woningen, verbetering van de leefomgeving. 4 partners beheren samen via een innoverend financieringssysteem de polyvalente ruimte en de gemeenschappelijke tuin en daarbij zullen ook de buurtbewoners betrokken worden. Het milieuconcept is globaal en duurzaam dankzij eenvoudige, maar geschikte maatregelen, gaande van de herwaardering van het bestaande erfgoed tot het afvalbeheer.

 

TOP