28/04/2022

Vandaag zetten we koers naar een beschermde tuinwijk te Vorst voor een tussentijdse stand van zaken bij het project Kersbeek, laureaat be.exemplary 2017.

Het project bestaat uit een volledige en duurzame renovatie van 11 eengezinswoningen. Door de herinrichting van het gelijkvloers met opening naar de tuin worden flexibele woonruimtes gecreëerd die natuurlijk verlicht, schaalbaar en goed geïntegreerd zijn in de omgeving.

De eerste fase van het project (stabiliteitswerken, ruwbouw en speciale technieken) wordt de komende maanden afgerond.  Na enige vertraging door problemen met de aanvoer van materialen en covid heeft men de vliesgevels (niet dragende gevels in verschillende materialen) kunnen plaatsen.

Intussen is men ook begonnen met de renovatie van de geklasseerde voorgevels die deel uitmaken van het bouwkundig erfgoed Tuinwijk Kersbeek, evenals met de isolatie van delen van de (dragende) achtergevels.

Alle hennepblokwanden werden bepleisterd en alle bestaande buitenschrijnwerk werd behandeld en teruggeplaatst. De hergebruikte binnendeuren worden in de werkplaats behandeld (strippen, vervangen defecte beglazing, aanbrengen van nieuwe afdichtingen, afwerking met natuurolie, enz.) en worden teruggeplaatst zodra de vloerbedekking geplaatst is.

De bakstenen van de ontmanteling van bestaande bijgebouwen worden hergebruikt voor de aanleg van scheidingsmuren tussen de achtertuinen.

Voorts werden fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd.  De verschillende testen voor inbedrijfstelling zullen uitgevoerd worden zodra de aansluitingen van de nutsvoorzieningen voltooid zijn.

De tweede fase bestaat uit alle omgevingswerken zoals aanplantingen, groendaken, tuinpoorten en terrassen.  Via een aanbesteding zal dit binnenkort toegewezen worden aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in sociale en professionele integratie van gehandicapten en kansarmen.

Kersbeek is een uniek, schaalbaar en reproduceerbaar maatschappelijk project.

24/08/2021

Vandaag  begeven wij ons naar een beschermde tuinwijk in Vorst om de voortgang van het project Kersbeek, laureaat be.exemplary 2017, te bekijken.

Kort samengevat is het doel van dit project om 11 sociale eengezinswoningen duurzaam te renoveren. De flexibele indeling van de bouwvolumes zal deze woningen aanpasbaar maken aan verschillende familiale situaties.

Het project is onderverdeeld in twee fasen:

In de eerste fase zijn de werkzaamheden voornamelijk toegespitst op stabiliteit, ruwbouw, “speciale integratietechnieken” (verwarming, elektriciteit, sanitair, ventilatie…) evenals bepaalde afwerkingen.

De tweede fase omvat alle werken met betrekking tot de omgeving (aanplantingen, groene dakbedekking, tuinpoorten, terrasindeling….)

De ruwbouwfase is bijna voltooid en de binnenwerkzaamheden zijn opgestart. Er is nieuw pleisterwerk aangebracht op meer dan de helft van het bestaande metselwerk en de verschillende soorten binnenbekleding zijn besteld. In de eerste acht huizen worden de werkzaamheden met betrekking tot de “speciale technieken” afgerond. In de komende maanden kunnen hiervoor de eerste testen voor inbedrijfstelling plaatsvinden. Intussen wordt het gerecycleerde binnenschrijnwerk (deuren en ramen) in de werkplaats behandeld (strippen, defecte beglazing vervangen, nieuwe voegen aanbrengen, afwerken met natuurolie….). Zodra het pleisterwerk droog is, kunnen deze dan opnieuw geplaatst worden.

Het einde van de eerste fase was initieel gepland voor juni 2021 maar covid heeft voor vertraging gezorgd.

De tweede aanbesteding voor de omgevingswerken wordt binnenkort uitgeschreven.  Dit moet beschutte werkplaatsen of andere economische operatoren (die sociale en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen nastreven) de kans geven het project af te werken.

We kunnen besluiten dat het project Kersbeek een mooi en reproduceerbaar initiatief is dat de bewoonbaarheid van sociale woningen en hun band met de onmiddellijke omgeving aanzienlijk verbetert, terwijl de sociale en lokale tewerkstelling in de mate van het mogelijke bevorderd wordt.

 

TOP