06/06/2023

Het project Kersbeek, laureaat be.exemplary 2017, in de gelijknamige beschermde tuinwijk te Vorst schiet goed op: na de eerste fase van het project (stabiliteitswerken, ruwbouw en speciale technieken), werd begin dit jaar de tweede fase (omgevingswerken) afgerond.

Voor deze tweede fase deed men een beroep op een gespecialiseerd bedrijf gericht op de sociale en professionele integratie van gehandicapten en kansarmen.

Alle inrichtingen aan tuinzijde zoals terrasbedekkingen, tuinpoorten, drempels en trappen werden uitgevoerd met gerecycleerd materiaal. Voor de beplanting koos men voornamelijk voor inheemse soorten en niet-invasieve, aangepaste soorten.

De gedeelde tuinpoorten werden vervaardigd uit oude voordeuren en moeten het gemeenschapsgevoel en de solidariteit en tussen de bewoners bevorderen: op deze manier kan men immers met elkaar vruchten uit de tuin delen, meer ruimte creëren voor buitenactiviteiten en kinderen zorgeloos laten spelen.

Aan de straatzijde werden de inspringstroken zo ingericht opdat enerzijds een zekere privacy gewaarborgd blijft door de plaatsing van geperforeerde sierhekken met plantenmotief en anderzijds het gemeenschapsgevoel gestimuleerd wordt door telkens ruimte te creëren voor de aanleg van een moestuin met fruitstruiken.

De toegankelijkheid van de huizen werd verbeterd, niet alleen voor gezinnen met kinderwagens en/of fietsen, maar ook voor personen met beperkte mobiliteit.

De toegangspaden werden aangelegd met gerecycleerde tegels afkomstig uit de eerste fase.  Brievenbussen werden door een maatwerkbedrijf vervaardigd uit gerecycleerd hout.

De biodiversiteit in tuinwijk wordt bevorderd door het zaaien van inheemse bloemenweiden, de aanleg van groendaken met vaste, éénjarige en sierplanten en de aanplanting van verschillende variëteiten klimplanten die het hele jaar door voor bloei en diversiteit zorgen.

De hoofdaannemer van de eerste fase is sinds het begin van de lente terug om de verschillende werkzaamheden (schilderwerken, plaatsing van de trappen, voordeuren, wandbekleding en plinten…) af te ronden, zodat de oplevering tegen eind juni 2023 kan plaatsvinden.

 

08/12/2022

Sinds onze laatste berichtgeving in april, is er heel wat vooruitgang geboekt bij het project Kersbeek.  In de gelijknamige beschermde tuinwijk van Vorst worden elf eengezinswoningen grondig gerenoveerd voor kwalitatieve sociale huisvesting.

De stabiliteitswerken, de ruwbouw en de installatie van de speciale technieken (verwarming, elektriciteit, sanitair en ventilatie) werden in augustus voltooid.

In de houten opbouw van het hoofddak, evenals het dak en de gevel van de achterbouw werden cellulosevlokken ingeblazen.  De achtergevels werden van buitenaf geïsoleerd.

Het was een hele klus om zoveel mogelijk binnendeuren te recycleren, maar het resultaat is zeer geslaagd.  Deze opgeknapte originele deuren versterken immers het authentieke karakter van de woningen.

Voor de omgevingswerken werd een gespecialiseerd bedrijf onder de arm genomen voor de beplanting, de terreinprofilering, het plaatsen van tuinpoorten en de aanleg van groendaken en terrassen.

Ook hier wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt.

De betontegels van de voormalige terrassen worden hergebruikt voor de aanleg van paden naar de huizen.

De kelderroosters van de voorgevels worden gerecupereerd. Eventuele ontbrekende exemplaren worden via het hergebruikcircuit aangeschaft.

Voor de aanleg van de terrassen worden niet alleen de oorspronkelijke arduinen drempels van de achtergevels van de huizen hergebruikt. Ook oude drempels afkomstig van het administratief centrum van Luik krijgen hier een tweede leven.

Zodra de omgevingswerken afgerond zijn, herneemt de hoofdaannemer de werken: de schilderwerken, de plaatsing van de binnentrappen en alle zaken die ten gevolge van vertragingen of materiaalschaarste nog niet konden uitgevoerd worden, staan dan op de planning.

We kijken alvast uit naar het resultaat!

28/04/2022

Vandaag zetten we koers naar een beschermde tuinwijk te Vorst voor een tussentijdse stand van zaken bij het project Kersbeek, laureaat be.exemplary 2017.

Het project bestaat uit een volledige en duurzame renovatie van 11 eengezinswoningen. Door de herinrichting van het gelijkvloers met opening naar de tuin worden flexibele woonruimtes gecreëerd die natuurlijk verlicht, schaalbaar en goed geïntegreerd zijn in de omgeving.

De eerste fase van het project (stabiliteitswerken, ruwbouw en speciale technieken) wordt de komende maanden afgerond.  Na enige vertraging door problemen met de aanvoer van materialen en covid heeft men de vliesgevels (niet dragende gevels in verschillende materialen) kunnen plaatsen.

Intussen is men ook begonnen met de renovatie van de geklasseerde voorgevels die deel uitmaken van het bouwkundig erfgoed Tuinwijk Kersbeek, evenals met de isolatie van delen van de (dragende) achtergevels.

Alle hennepblokwanden werden bepleisterd en alle bestaande buitenschrijnwerk werd behandeld en teruggeplaatst. De hergebruikte binnendeuren worden in de werkplaats behandeld (strippen, vervangen defecte beglazing, aanbrengen van nieuwe afdichtingen, afwerking met natuurolie, enz.) en worden teruggeplaatst zodra de vloerbedekking geplaatst is.

De bakstenen van de ontmanteling van bestaande bijgebouwen worden hergebruikt voor de aanleg van scheidingsmuren tussen de achtertuinen.

Voorts werden fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd.  De verschillende testen voor inbedrijfstelling zullen uitgevoerd worden zodra de aansluitingen van de nutsvoorzieningen voltooid zijn.

De tweede fase bestaat uit alle omgevingswerken zoals aanplantingen, groendaken, tuinpoorten en terrassen.  Via een aanbesteding zal dit binnenkort toegewezen worden aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in sociale en professionele integratie van gehandicapten en kansarmen.

Kersbeek is een uniek, schaalbaar en reproduceerbaar maatschappelijk project.

24/08/2021

Vandaag  begeven wij ons naar een beschermde tuinwijk in Vorst om de voortgang van het project Kersbeek, laureaat be.exemplary 2017, te bekijken.

Kort samengevat is het doel van dit project om 11 sociale eengezinswoningen duurzaam te renoveren. De flexibele indeling van de bouwvolumes zal deze woningen aanpasbaar maken aan verschillende familiale situaties.

Het project is onderverdeeld in twee fasen:

In de eerste fase zijn de werkzaamheden voornamelijk toegespitst op stabiliteit, ruwbouw, “speciale integratietechnieken” (verwarming, elektriciteit, sanitair, ventilatie…) evenals bepaalde afwerkingen.

De tweede fase omvat alle werken met betrekking tot de omgeving (aanplantingen, groene dakbedekking, tuinpoorten, terrasindeling….)

De ruwbouwfase is bijna voltooid en de binnenwerkzaamheden zijn opgestart. Er is nieuw pleisterwerk aangebracht op meer dan de helft van het bestaande metselwerk en de verschillende soorten binnenbekleding zijn besteld. In de eerste acht huizen worden de werkzaamheden met betrekking tot de “speciale technieken” afgerond. In de komende maanden kunnen hiervoor de eerste testen voor inbedrijfstelling plaatsvinden. Intussen wordt het gerecycleerde binnenschrijnwerk (deuren en ramen) in de werkplaats behandeld (strippen, defecte beglazing vervangen, nieuwe voegen aanbrengen, afwerken met natuurolie….). Zodra het pleisterwerk droog is, kunnen deze dan opnieuw geplaatst worden.

Het einde van de eerste fase was initieel gepland voor juni 2021 maar covid heeft voor vertraging gezorgd.

De tweede aanbesteding voor de omgevingswerken wordt binnenkort uitgeschreven.  Dit moet beschutte werkplaatsen of andere economische operatoren (die sociale en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen nastreven) de kans geven het project af te werken.

We kunnen besluiten dat het project Kersbeek een mooi en reproduceerbaar initiatief is dat de bewoonbaarheid van sociale woningen en hun band met de onmiddellijke omgeving aanzienlijk verbetert, terwijl de sociale en lokale tewerkstelling in de mate van het mogelijke bevorderd wordt.

 

TOP