17/01/2023

Vandaag nemen we poolshoogte van de voortgang bij het Mutsaard-project te Laken, één van de be.exemplary 2018-winnaars in de categorie “grote projecten”.

Dit project voorziet in de bouw van een gloednieuw Nederlandstalig  scholencomplex met een kinderdagverblijf, een basisschool, een middelbare school en 2 sporthallen.

De ruwbouw heeft zijn hoogste punt bereikt en aan de achtergevel hebben de uitspringende volumes vorm gekregen.  In deze volumes komen klaslokalen met een mooi uitzicht over de speelplaats en het noorden van Brussel.  Erbovenop komen terrassen waar les in openlucht kan worden gegeven.

In het binnengebied is de ruwbouw van de verdiepte kleutertuin uitgevoerd.  Deze werd ingeplant op het laagste punt van het terrein zodoende de natuurlijke helling te respecteren.  Deze tuin speelt in op de topografie van de site en maakt voor een intieme, geborgen en veilige sfeer.

Een niveau hoger, maar eveneens in het binnengebied werden de kolommen gezet voor de luifel van de speelplaats.  Deze luifel wordt dubbel ingezet door er een moestuin op te voorzien.  Via een nog te plaatsen spiltrap zal het groendak van de luifel toegankelijk gemaakt worden.

Door de niveauverschillen ontstaan op natuurlijke wijze verschillende buitenruimtes. De overgangen zorgen voor boeiende speelzones met hellingen, glijbanen en trappen.

14/07/2022

Vandaag begeven we ons naar Laken om te voortgang van de werken te bekijken op de werf van het project Mutsaard, laureaat be.exemplary 2019.

Dit project voorziet in de bouw van een gloednieuw Nederlandstalig  scholencomplex met een kinderdagverblijf, een basisschool, een middelbare school en 2 sporthallen.

De grondwerken hebben een aantal maanden in beslag genomen en zijn intussen afgerond. De nieuwe sporthallen werden uitgegraven rekening houdend met de bestaande topografie van het terrein:  de ondergrondse ruimten werden strategisch ingepland om de hoeveelheid graafwerken zo veel als mogelijk te beperken. De opgegraven leemgrond werd vervolgens afgevoerd naar een steenbakkerij om er bakstenen van te maken.

Het bestaande, sterk hellende terreinprofiel wordt volledig gebruikt voor de inplanting van het scholencomplex.  Zo wordt de kleuterschool ingebed in een natuurlijk, lagerliggend gedeelte waarrond prefabwanden worden geplaatst.

In de huidige fase van het bouwproces krijgen we een goed beeld van de bovengrondse ruimten: boven de sporthallen worden de gevels van de gelijkvloerse verdieping opgetrokken. Deze gevels zijn opgebouwd uit betonnen structuren (in omgekeerd V-vorm) die als een brug over de sporthallen de hele bovenliggende school en het kinderdagverblijf zullen dragen.

Het project kenmerkt zich verder door een intelligente functieverdeling en multi-inzetbaarheid.  Zo zullen de ruimten op de ondergrondse en gelijkvloerse verdieping ook buiten de schooluren gebruikt kunnen worden voor diverse (buurt-)activiteiten.

De buitenruimten zelf worden goed opgewaardeerd en kunnen gebruikt worden voor openluchtlessen.  In de landschappelijke aanleg wordt een waaier van elementen voorzien, zoals drinkwaterbronnen, kanaaltjes, een moestuin met kruiden… die niet alleen de zintuigen prikkelen, maar ook de kinderen betrekken in de filosofie van duurzaamheid.

07/12/2021

Het project Mutsaard is één van de laureaten be.exemplary 2018.  Dit project voorziet in de afbraak van verouderde (en niet herbruikbare) schoolinfrastructuur voor de bouw van een Nederlandstalig  schoolcomplex met een kinderdagverblijf voor 72 kinderen, een basisschool voor 456 leerlingen, een middelbare school voor 288 leerlingen en 2 sporthallen met een oppervlakte van 780 m2 elk.

Na drie maanden graven werd het diepste punt van de bouwput bereikt. De leemgrond die werd aangetroffen, werd afgevoerd om herwerkt te worden tot circulaire bakstenen.

De bouwput geeft een idee van de twee nieuwe sportzalen met tribune die, deels ingegraven, zullen worden gerealiseerd.

Zodra de laatste grond is afgevoerd, kan men starten met de ruwbouwwerken voor de school.  Het voorziene einde van de werken is oktober 2023.

TOP