07/12/2021

Het project Mutsaard is één van de laureaten be.exemplary 2018.  Dit project voorziet in de afbraak van verouderde (en niet herbruikbare) schoolinfrastructuur voor de bouw van een Nederlandstalig  schoolcomplex met een kinderdagverblijf voor 72 kinderen, een basisschool voor 456 leerlingen, een middelbare school voor 288 leerlingen en 2 sporthallen met een oppervlakte van 780 m2 elk.

Na drie maanden graven werd het diepste punt van de bouwput bereikt. De leemgrond die werd aangetroffen, werd afgevoerd om herwerkt te worden tot circulaire bakstenen.

De bouwput geeft een idee van de twee nieuwe sportzalen met tribune die, deels ingegraven, zullen worden gerealiseerd.

Zodra de laatste grond is afgevoerd, kan men starten met de ruwbouwwerken voor de school.  Het voorziene einde van de werken is oktober 2023.

TOP