Projet Z

Naam van het project : Projet Z
Adres : Masuiplein 13, Schaarbeek
Bouwheer : Zinneke vzw
Architect : Ouest Architecture
Oppervlakte: 4.262 m²
Project : Het project betreft de renovatie van de Zinnekegebouwen.

Het project onderscheidt zich door de coherentie tussen de ontwerp- en bouwprocessen en de filosofie en visie van de bouwheer: co-ontwerp en hergebruik hebben een voorbeeldkarakter en vormen de rode draad doorheen de 4 uitdagingen.
Het proces van co-ontwerp en hergebruik is flexibel en aanpasbaar. Het is erop gericht inclusieve ruimten te creëren die iedereen zich kan toe-eigenen.
Daartoe moet het project kunnen evolueren en aanpasbaar zijn. Het wordt dan ook als een proces voorgesteld: het is niet af, het zal zich noodgedwongen aanpassen aan mogelijke opportuniteiten.
De strategie van het hergebruik valoriseert het potentieel van de site maximaal. Het resultaat is een zeer scenografisch, ruimtelijk ontwerp, waarbij de ingrepen in de bestaande structuren zo beperkt mogelijk zijn. De opbouw zal het resultaat zijn van de opportunistische keuzes van hergebruik, met een gevarieerde, composiete en rijke vormgeving.

TOP