10/11/2022

Het project Usquare EFRO/FEDER, laureaat be.exemplary 2019, omvat de renovatie en herbestemming van zeven gebouwen van de voormalige rijkswachtkazerne te Elsene tot een nieuwe universitaire hub.

Het gesloten geheel van de kazerne wordt doorbroken met twee nieuwe toegangen die de site publiek toegankelijk zullen maken.  De nieuwe toegang vanaf het station van Etterbeek is ondertussen al duidelijk zichtbaar.

Bij de afbraakwerken gaat bijzondere aandacht naar het hergebruik van vrijgekomen materialen.  Zo worden bakstenen, beglazing, natuurstenen gevelelementen, sanitaire toestellen en radiatoren zorgvuldig gedemonteerd, gesorteerd en gestockeerd om later in situ een nieuw leven te krijgen.

De hoofdgebouwen met erfgoedwaarde staan momenteel in de stellingen en ondergaan een grondige restauratie.  Naast de gevelreiniging wordt ook het oude pvc-schrijnwerk vervangen door nieuw houten schrijnwerk volgens historisch model.

Ook binnen in de gebouwen krijgt de transformatie stilaan vormt. Door het verwijderen van de vinylvloeren worden de oude tegel- en plankenvloeren terug zichtbaar.

In het hoofdgebouw worden momenteel de demonteerbare houten mezzaninevloeren geplaatst die plaats zullen bieden aan studio’s voor doctoraatstudenten en gastprofessoren.

Binnenkort zullen ook de werken aan gebouw M – de voormalige manege – van start gaan. De restauratiewerken en de casco oplevering zullen het gebouw gebruiksklaar maken voor de toekomstige duurzame voedingshal.

08/03/2022

We begeven ons naar Elsene voor de start van het project Usquare FEDER, laureaat be.exemplary 2019.

Dit project wordt gedragen door de ULB, de VUB en het Brussels Gewest en omvat de renovatie en herbestemming van zeven gebouwen van de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene waarbij de kwaliteiten van het bestaande erfgoed bewaard worden.

Het gesloten geheel van de voormalige kazerne wordt doorbroken met twee nieuwe toegangen die de site publiek toegankelijk maken.  De vroegere manege wordt omgevormd tot duurzame voedingshal.

De gebouwen langs de Generaal Jacqueslaan zullen plaats bieden aan verschillende programma’s waar onderzoek, internationale uitwisseling, ondernemerschap en innovatie centraal staan.

Deze programma’s worden dynamisch en flexibel georganiseerd binnen het bestaande plan van de kazernegebouwen. De ruimtes worden opgevat als open werkplekken die herschikbaar zijn en die informele ontmoetingen mogelijk maken.

De residenties worden geconcipieerd door middel van functionele woonboxen in hout. Deze zijn modulair en demonteerbaar waardoor ruimte kan vrijgemaakt worden naargelang de veranderende behoeften.

De ontmanteling  van aangrenzende gebouwen ging in januari 2022 van start en levert bakstenen en andere grondstoffen op waarmee de renovatie van de kazerne zal gebeuren. Uit de afvalstromen van deze ontmanteling zullen nieuwe materialen worden ontwikkeld tot o.a. vloeren en interne beglazing. Nieuw geïntroduceerde materialen zullen biogebaseerde materialen zijn, zoals leempleisterwerk en kalkhennep.

Het hele Usquare-ontwikkelingsproject is aldus ontworpen met bijzondere aandacht voor circulariteit evenals sociale en ecologische samenhang.

TOP