08/03/2022

We begeven ons naar Elsene voor de start van het project Usquare FEDER, laureaat be.exemplary 2019.

Dit project wordt gedragen door de ULB, de VUB en het Brussels Gewest en omvat de renovatie en herbestemming van zeven gebouwen van de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene waarbij de kwaliteiten van het bestaande erfgoed bewaard worden.

Het gesloten geheel van de voormalige kazerne wordt doorbroken met twee nieuwe toegangen die de site publiek toegankelijk maken.  De vroegere manege wordt omgevormd tot duurzame voedingshal.

De gebouwen langs de Generaal Jacqueslaan zullen plaats bieden aan verschillende programma’s waar onderzoek, internationale uitwisseling, ondernemerschap en innovatie centraal staan.

Deze programma’s worden dynamisch en flexibel georganiseerd binnen het bestaande plan van de kazernegebouwen. De ruimtes worden opgevat als open werkplekken die herschikbaar zijn en die informele ontmoetingen mogelijk maken.

De residenties worden geconcipieerd door middel van functionele woonboxen in hout. Deze zijn modulair en demonteerbaar waardoor ruimte kan vrijgemaakt worden naargelang de veranderende behoeften.

De ontmanteling  van aangrenzende gebouwen ging in januari 2022 van start en levert bakstenen en andere grondstoffen op waarmee de renovatie van de kazerne zal gebeuren. Uit de afvalstromen van deze ontmanteling zullen nieuwe materialen worden ontwikkeld tot o.a. vloeren en interne beglazing. Nieuw geïntroduceerde materialen zullen biogebaseerde materialen zijn, zoals leempleisterwerk en kalkhennep.

Het hele Usquare-ontwikkelingsproject is aldus ontworpen met bijzondere aandacht voor circulariteit evenals sociale en ecologische samenhang.

TOP