Centr'al/Pôle Albert

Naam project : Centr'al/Pôle Albert
Adres : Besmelaan 129-131, Albertlaan 1 en Alsembergsesteenweg 171-202, Vorst
Bouwheer : Gemeente Vorst, Duurzaam Wijkcontract Albert
Architect : B-architecten & OMGEVING landscape architecture
Project : Bouw van een complex met wijkvoorzieningen bestaande uit een auditorium, een sportzaal, een wijkrestaurant en de herinrichting van de omgeving Albert als openbare ruimte

Tijdens het projectverloop  kon het programma in overleg met talrijke actoren uitgewerkt worden op basis van de behoeften, de beperkingen en de uitdagingen van de buurt. Het resultaat is een gemengd programma, een onderdeel van de herwaardering van het Albertkruispunt. Het project heeft een voorbeeldfunctie qua energieprestaties, waterbeheer en materiaalkeuze. De lokale verankering, het flexibele gebruik en de samenvoeging van de diensten versterken het sociale luik van dit project en kondigen het voorbeeldkarakter van het gebruik van het gebouw aan.

TOP