NVKVV

Naam project: NVKVV
Adres:  Vergotesquare 43, 1030 Schaarbeek
Bouwheer: NVKVV vzw
Ontwerper: Nathalie De Leeuw
Bebouwd gebied: 835M²

Renovatie en verbouwing van een kasteeltje van 1909 voor de vereniging van katholieke vroedvrouwen en verpleegsters

 Hier werden ernstige, nauwkeurige inspanningen geleverd voor de herwaardering van het erfgoed en voor zijn conformering aan de normen van het programma, dat een interessante uitdaging vormt voor de wijk.

Het project is complex en de gerealiseerde inspanningen zijn zeer precies. Het beoogt een specifieke interventie op dit bestaande pand, volgens de middelen van een kleine organisatie met niet-winstgevend oogmerk.

De ambitie is om met beperkte ingrepen de ruimten optimaal te benutten en aan te passen aan de comforteisen zodat het gebouw multifunctioneel inzetbaar wordt.

Het project voorziet natuurlijke lichtinval op alle verdiepingen en verbetert de interne circulatiebewegingen. Het volume achter het herenhuis wordt vervangen door een kleinere nieuwbouw in een eenvoudige, demonteerbare structuur (voor een optimaal gebruik van de ruimte), terwijl er plaats blijft voor groen en buitenruimte.

Het project vervult een mooie, ambitieuze voorbeeldrol in zijn milieubenadering met grootse, accurate en coherente standpunten. Het project streeft naar het behoud en het hergebruik van de materialen in situ, met respect voor de erfgoedwaarden. De nauwkeurige diagnose gaat m.a.w. verder dan enkel het behoud van het gebouw: het voegt hieraan een grote ecologische ambitie toe.

Ondanks alle bestaande beperkingen wordt de denkoefening tot het einde gevoerd, en dit voor elk element dat in het gebouw binnengebracht of eruit verwijderd wordt. Daarbij staan de intelligente vrijwaring en aanpassing van het goed centraal.

NVKVV is een voorbeeld van een oordeelkundige ingreep op een beschermd gebouw.

 

TOP