30/11/2021

Vandaag trekken we naar Ukkel om de voortgang van Project U, laureaat be.exemplary 2017, te bekijken.  We stellen vast dat dit project al heel wat opgeschoten is en in de laatste rechte lijn voor definitieve oplevering zit.

Project U betreft de renovatie en herbestemming van een leegstaand, monofunctioneel bouwwerk uit de jaren 1970 tot het administratief centrum van de gemeente Ukkel.  Hiermee beantwoordt het project zowel aan het principe van de kringloopeconomie als aan het verbeteren van de sociale cohesie door zijn dienstverlenende opdracht.

De architectuur sluit aan bij wat reeds aanwezig is.  De dragende gevels maken een open plan mogelijk.  Door er een openbare dienst in onder te brengen, verandert eveneens de wisselwerking tussen het gebouw en zijn (stads)context.

De testen van de speciale techieken (elektriciteit, verwarming, ventilatie) zijn opgestart en het meubilair wordt intussen ook al geplaatst, zodat de verhuis begin volgend jaar kan plaatsvinden.

Project U heeft ook een voorbeeldfunctie met betrekking tot duurzaamheid en milieu: zo er wordt geïnvesteerd in warmtepompen, zonnepanelen en zelfs riothermie (het gebruik van de restwarmte in het rioolwater voor verwarming).

TOP