15/03/2022

Vandaag begeven we ons naar de Willebroekse Vaart te Neder-Over-Heembeek voor een tussentijdse stand van zaken bij het project BUDA, laureaat be.exemplary 2016. Ter herinnering, het betreft de bouw van een gloednieuw sorteercentrum op de bestaande site van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid wordt.

Bij de start van de werken deed men een onaangename ontdekking: in de bodem van de gehele site werd asbest aangetroffen, bepaalde plekken waren zwaar industrieel vervuild en her en der trof men oude, ondergrondse citernes aan.  De resulterende bodemsanering zorgde voor vele maanden vertraging van de werf, maar is nu achter de rug.

Intussen is men begonnen met de bouw van de ondergrondse parking, gelegen onder het centrale gebouw en de industriële hal.  Dit gebeurt gefaseerd, startend van de achterkant van het terrein richting het kanaal.  Aan de ene kant worden reeds dubbele betonwanden, kolommen en welfsels geplaatst, terwijl de andere kant zich nog in de graaffase bevindt.

De afgegraven grond wordt vervolgens per boot afgevoerd en geprefabriceerde bouwelementen worden via het kanaal tot bij de site gebracht.  Het beton wordt per vrachtwagen aangeleverd en is afkomstig van een fabriek op slechts 4 kilometer van de werf.  Op deze manier wordt het wegtransport aanzienlijk beperkt.

Als pilootproject van net.brussel neemt BUDA tal van milieuaspecten in aanmerking, zowel tijdens de bouw als voor de langetermijnontwikkeling van de site.

26/10/2021

Aan de Willebroekse Vaart te Neder-Over-Heembeek, vlakbij de Budabrug, kon begin september het project BUDA, laureaat be.exemplary 2016, eindelijk van start gaan.  BUDA is het eerste project van het herontwikkelingsplan voor de sites van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Op de bestaande site van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (net.brussels) komt immers een gloednieuw sorteercentrum met een groene openbare ruimte die bereikbaar is vanaf het nieuwe fietspad langs het kanaal.

Dit pilootproject van net.brussels neemt tal van milieuaspecten in aanmerking: zo wordt het opgepompte water hergebruikt en ter beschikking gesteld aan gemeentelijke en regionale instellingen, terwijl het overtollige water in de vaart stroomt en de riolen niet overbelast worden. Er worden voor de bouw eenvoudige materialen gebruikt en de structuur is demonteerbaar en omkeerbaar, wat bijdraagt aan de langetermijnontwikkeling van de site.  Bovendien maakt het project het publiek bewust van duurzaam afvalbeheer.

Het comfort van de gebruikers, het personeel en de bezoekers krijgt eveneens bijzondere aandacht.  De zorgvuldige aanpak van de verschillende ruimtes met hun onderlinge overgangen verschaft de logistieke functie van het project een sterke identiteit die zich niet voor haar omgeving afsluit.

De graafwerken op de site zijn begin september 2021 gestart. Het einde van de werkzaamheden is gepland voor begin 2024.

TOP