30/05/2023

Vandaag gaan we langs bij het project BUDA, laureaat be.exemplary 2016, te Neder-Over-Heembeek.

De werken aan de hoofd- en bijgebouwen zijn goed opgeschoten: overal is het stadium van gesloten ruwbouw bereikt en de installatie van de speciale technieken en de afwerking vorderen vlot.

De montage van de houten structuur van het centrale gebouw is eind 2022 voltooid met als blikvanger het imposante schrijnwerk in driehoekpatroon van de vide aan kanaalzijde.

Dit volume is een verbindend element tussen de drie verdiepingen van het gebouw en zorgt voor een natuurlijke lichtinval voor o.a. de toekomstige kantine op het gelijkvloers.

De houten caissons van het gebouw worden binnenkort -net zoals de industiële hal- bekleed met golfplaten en polycarbonaat. Het buitenschrijnwerk is intussen voltooid.

Aan de zuidkant van de site worden binnenkort de daken van de truckwash en van het poortgebouw, evenals de metalen luifel van het eerste échelon (= de tankzone voor vloeistoftrucks) voorzien van een groendak.

Tegelijkertijd vorderen ook de omgevingswerken: de zuidelijke parking is aangelegd en de wadi (die het afstromend water van het noorden van de site zal opvangen) is aangelegd.

De grondwerken voor de aansluiting met de rotonde aan de Antoon Van Osslaan, de toekomstige toegang tot het Recypark, zijn momenteel aan de gang.

De geschatte einddatum van het project is eind december 2023

01/12/2022

De werkelijke schaal van project BUDA, laureaat be.exemplary 2016, dringt tot ons door als we zien hoe de industriële hal, het centrale kantoorgebouw en bijgebouwen verrezen zijn sinds onze laatste update.

Het grootste deel van de ondergrondse werkzaamheden voor de aanleg van de parkeergarage onder beide constructies, evenals de toegangshelling zijn nu voltooid.

In mei werd het imposante houtskelet van de hal met spanten van wel 30 meter lang, verankerd op een hoogte  tot 12 meter, voltooid.  Na plaatsing van het dakcomplex met riante lichtstraten, is het nu nog wachten op de onderstructuur en de gevelbekleding (in golfplaat of polycarbonaat) van de hal.

Momenteel wordt de houten structuur -palen, balken en CLT-vloeren- van het centrale kantoorgebouw aan de straatkant opgetrokken rond een betonnen kern van 4 verdiepingen.  Geprefabriceerde houten gevelcaissons worden vervolgens in deze structuur ingepast.

Aan de linkerkant van de hal staat de stalen structuur van de Truck Wash overeind.  Aan de rechterkant vormen 30 palen de ruggengraat van het Recypark waarop een imposante overkapping komt, zodra de grondwerken voltooid en de kademuren geplaatst zijn.

Parallel met de aanleg van het afwateringsnetwerk met opvangbekkens en de grondwerken aan de zuidelijke parking vorderen ook de omgevingswerken.  Bij deze werken moet er geregeld met asbest verontreinigde grond afgevoerd worden naar een verwerkingscentrum.

Het einde van de werken is voorzien tegen november 2023.

15/03/2022

Vandaag begeven we ons naar de Willebroekse Vaart te Neder-Over-Heembeek voor een tussentijdse stand van zaken bij het project BUDA, laureaat be.exemplary 2016. Ter herinnering, het betreft de bouw van een gloednieuw sorteercentrum op de bestaande site van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid wordt.

Bij de start van de werken deed men een onaangename ontdekking: in de bodem van de gehele site werd asbest aangetroffen, bepaalde plekken waren zwaar industrieel vervuild en her en der trof men oude, ondergrondse citernes aan.  De resulterende bodemsanering zorgde voor vele maanden vertraging van de werf, maar is nu achter de rug.

Intussen is men begonnen met de bouw van de ondergrondse parking, gelegen onder het centrale gebouw en de industriële hal.  Dit gebeurt gefaseerd, startend van de achterkant van het terrein richting het kanaal.  Aan de ene kant worden reeds dubbele betonwanden, kolommen en welfsels geplaatst, terwijl de andere kant zich nog in de graaffase bevindt.

De afgegraven grond wordt vervolgens per boot afgevoerd en geprefabriceerde bouwelementen worden via het kanaal tot bij de site gebracht.  Het beton wordt per vrachtwagen aangeleverd en is afkomstig van een fabriek op slechts 4 kilometer van de werf.  Op deze manier wordt het wegtransport aanzienlijk beperkt.

Als pilootproject van net.brussel neemt BUDA tal van milieuaspecten in aanmerking, zowel tijdens de bouw als voor de langetermijnontwikkeling van de site.

26/10/2021

Aan de Willebroekse Vaart te Neder-Over-Heembeek, vlakbij de Budabrug, kon begin september het project BUDA, laureaat be.exemplary 2016, eindelijk van start gaan.  BUDA is het eerste project van het herontwikkelingsplan voor de sites van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid.

Op de bestaande site van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (net.brussels) komt immers een gloednieuw sorteercentrum met een groene openbare ruimte die bereikbaar is vanaf het nieuwe fietspad langs het kanaal.

Dit pilootproject van net.brussels neemt tal van milieuaspecten in aanmerking: zo wordt het opgepompte water hergebruikt en ter beschikking gesteld aan gemeentelijke en regionale instellingen, terwijl het overtollige water in de vaart stroomt en de riolen niet overbelast worden. Er worden voor de bouw eenvoudige materialen gebruikt en de structuur is demonteerbaar en omkeerbaar, wat bijdraagt aan de langetermijnontwikkeling van de site.  Bovendien maakt het project het publiek bewust van duurzaam afvalbeheer.

Het comfort van de gebruikers, het personeel en de bezoekers krijgt eveneens bijzondere aandacht.  De zorgvuldige aanpak van de verschillende ruimtes met hun onderlinge overgangen verschaft de logistieke functie van het project een sterke identiteit die zich niet voor haar omgeving afsluit.

De graafwerken op de site zijn begin september 2021 gestart. Het einde van de werkzaamheden is gepland voor begin 2024.

TOP