25/08/2022

Aan het kanaal Brussel-Charleroi te Anderlecht kon eind verleden jaar het project Recypark, laureaat be.exemplary 2018,  van start gaan.  Met dit project wil men het beeld bijstellen van de louter logistieke functie  die een recyclagepark heeft door er een openbare ruimte aan te koppelen in een  overkoepelende structuur.  De opdrachtgever, het agentschap Net Brussel, wil dit park als model gebruiken voor de toekomstige Recyparken in het gewest.

De unieke geografische ligging in een stedelijke omgeving, buiten de woongebieden, maakt dat de locatie bijzonder geschikt is voor een skatepark en een groene ruimte die in elkaar overvloeien.

Wat het skatepark betreft, zullen er twee soorten ruimtes aangelegd worden: een “snake run” en een “street platform”. Het is de bedoeling om van dit skatepark een veelzijdige plek te maken waar iedere gebruiker zijn eigen parcours kan uitstippelen

Een ander belangrijk element is water.  Overal op de site zal de aanwezigheid van water doorschemeren.  Het regenwater zal opgevangen worden vanaf het dak van de grote hal en verderop infiltreren op specifieke plekken die aangelegd zijn in de groene ruimte.

Intussen vorderen de grond- en infrastructuurwerken op de werf.  De centrale hal wordt opgebouwd uit gerecycleerde materialen (het vroegere houtskelet van een manège in Luik). Via buigproefmethoden worden de gerecupereerde gelamineerde bogen op hun mechanische eigenschappen getest om hun geschiktheid voor hergebruik na te gaan.  De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend!

Door een openbare ruimte -bestaande uit een skatepark en een groene ruimte – bij een recyclagepark in te richten, creëert men een ingenieuze bufferzone tussen een min of meer industrieel programma  en een woonwijk.

 

TOP