Naar aanleiding van de recente lancering van renolab, is een nieuwe editie van be.exemplary momenteel niet aan de orde. be.exemplary nodigt zijn volgers uit om de evolutie van de lopende projecten te volgen op Facebook en Instagram om er zoveel mogelijk van op te steken. Voor eventuele kandidatuurstellingen ivm duurzaam renoveren, verwijzen wij jullie door naar renolab.brussels.

beexemplary

Klik op het facebook-logo voor de Nederlandstalige tekst

be.exemplary is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

4 uitdagingen :  architectuur en stedenbouw, milieu, sociaal et kringloopeconomie.
Subsidie 2019 van € 150/m² tot € 250/m², maximum 325.000 euro per openbaar project, 475.000 euro per particulier project.

Kandidaten : alle bouwheren en ontwerpers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een jury beoordeelt het voorbeeldkarakter van de projecten.

Werking

De kandidaten voor een subsidie dienen hun kandiatuur in voor de zomervakantie.
Het bevat een technische nota die de houding van het project met betrekking tot de 4 uitdagingen verklaart.
Na een grondige analyse komt de jury, bestaande uit partners en experts, in het najaar bijeen om de laureaten aan te wijzen.

De laureaten worden geselecteerd in december.

Laureaten

Laureaten 2019 : 16 laureaten voor een globaal budget van 3.000.000 €.

Laureaten 2018 : 9 laureaten voor een globaal budget van 2.160.000 €.

Laureaten 2017 : 7 laureaten voor een globaal budget van 2.200.000 €.

Laureaten 2016 : 10 laureaten voor een globaal budget van 2.400.000 €.

16

laureaten 2019:

Overzichtskaart van alle laureaten (2016-2019)

Partners

logo urban

Jury

Een vertegenwordiger van urban.brussels

Een vertegenwordiger van Brussel Leefmilieu

De bouwmeester

4 externe experten

Waarnemers : 2 vertegenwoordigers van de bevoegde Ministers , Homegrade

TOP