Naar aanleiding van de recente lancering van renolab, is een nieuwe editie van be.exemplary momenteel niet aan de orde. be.exemplary nodigt zijn volgers uit om de evolutie van de lopende projecten te volgen op Facebook en Instagram om er zoveel mogelijk van op te steken. Voor eventuele kandidatuurstellingen ivm duurzaam renoveren, verwijzen wij jullie door naar renolab.brussels.

beexemplary

Aujourd’hui nous nous rendons dans la zone du canal à Anderlecht pour faire l’état des lieux du projet Recypark, lauréat be.exemplary 2018. Ce projet vise entre autre à relier un parc à conteneurs à un espace public doté d’un skatepark et d’une zone verte. Lors des travaux de terrassement, une pollution du sol a été constatée et un réseau de caves souterraines mis au jour. (Le passé industriel de la zone du canal avait déjà causé des problèmes similaires pour le projet BUDA, lauréat be.exemplary 2017). A présent terminé, l’assainissement du sol qui s’en est suivi a occasionné beaucoup de retard pour le chantier. Les travaux de terrassement et de soubassement sont à présent terminés et les fondations pour la future halle sont en place. Pour rappel, cette halle centrale sera construite en matériaux recyclés (l’ancienne ossature en bois d’un manège à Liège). Ces matériaux ont été soumis à des tests rigoureux et jugés appropriés moyennant un certain nombre d’adaptations dans le projet initial de la halle. Les arcs laminés recyclés ont été poncés et remis à neuf et devraient arriver sur le site d'ici quelques mois.Nom du projet : RecyparkAdresse : 22 Quai Fernand Demets, 1070 AnderlechtMaitre d'ouvrage : Bruxelles PropretéConcepteur : 51N4EProjet: Construction d’un ensemble Recypark avec espace public juxtaposé (comprenant entre autre un skate-park) couvert sur 2.165 m2.***Vandaag begeven we ons naar de kanaalzone te Anderlecht voor een stand van zaken van het project Recypark, laureaat be.exemplary 2018. Met dit project wil men een recyclagepark koppelen aan een openbare ruimte met een skatepark en groene zone.Tijdens de grondwerkzaamheden stootte men op bodemverontreiniging en een netwerk van ondergrondse kelders. (Het industriële verleden van de kanaalzone heeft ook al voor gelijkaardige problemen gezorgd bij het BUDA-project, laureaat be.exemplary 2017).De resulterende bodemsanering zorgde voor heel wat vertraging van de werf, maar is nu achter de rug. Intussen lopen de grond- en ondersteuningswerken ten einde en zijn de fundamenten van de toekomstige hal gelegd.Deze centrale hal zal opgebouwd worden uit gerecycleerde materialen (het vroegere houtskelet van een manège in Luik). Deze materialen werden uitvoerig getest en geschikt bevonden mits een aantal aanpassingen aan het initiële ontwerp van de hal. De gerecycleerde gelamineerde bogen werden geschaafd en opgeknapt en zullen naar verwachting binnen enkele maanden op de bouwplaats aankomen.Naam project: RecyparkAdres: Fernand Demetskaai 22, 1070 AnderlechtBouwheer: Net BrusselOntwerper: 51N4EProject: Constructie van een Recypark met vlak ernaast een overdekte openbare ruimte (met onder meer een skatepark) van 2.165 m² #batimentsexemplaires #beexemplary #architecturebruxelles #architectuurinbrussel #netbrussel #bruxellespropreté #voorbeeldgebouwen #NetBrussel #51n4earchitects #brusselsarchitecture ... See MoreSee Less

24/01/23  ·  

View on Facebook

Klik op het facebook-logo voor de Nederlandstalige tekst

be.exemplary is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

4 uitdagingen :  architectuur en stedenbouw, milieu, sociaal et kringloopeconomie.
Subsidie 2019 van € 150/m² tot € 250/m², maximum 325.000 euro per openbaar project, 475.000 euro per particulier project.

Kandidaten : alle bouwheren en ontwerpers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een jury beoordeelt het voorbeeldkarakter van de projecten.

Werking

De kandidaten voor een subsidie dienen hun kandiatuur in voor de zomervakantie.
Het bevat een technische nota die de houding van het project met betrekking tot de 4 uitdagingen verklaart.
Na een grondige analyse komt de jury, bestaande uit partners en experts, in het najaar bijeen om de laureaten aan te wijzen.

De laureaten worden geselecteerd in december.

Laureaten

Laureaten 2019 : 16 laureaten voor een globaal budget van 3.000.000 €.

Laureaten 2018 : 9 laureaten voor een globaal budget van 2.160.000 €.

Laureaten 2017 : 7 laureaten voor een globaal budget van 2.200.000 €.

Laureaten 2016 : 10 laureaten voor een globaal budget van 2.400.000 €.

16

laureaten 2019:

Overzichtskaart van alle laureaten (2016-2019)

Partners

logo urban

Jury

Een vertegenwordiger van urban.brussels

Een vertegenwordiger van Brussel Leefmilieu

De bouwmeester

4 externe experten

Waarnemers : 2 vertegenwoordigers van de bevoegde Ministers , Homegrade

TOP