Editie van 2018 van start!

be.exemplary

PREV
NEXT

Bekijk eerst onze Facebook en Instagram pagina’s om de laureaten van 2018 te kennen

Een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren
en belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

4 uitdagingen :  architectuur en stedenbouw, milieu, sociaal et kringloopeconomie.
Subsidie van 125€/m² tot 200€/m², maximum 500.000 euros per project.

Kandidaten : alle bouwheren en ontwerpers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een jury beoordeelt de voorbeeldkarakter van de projecten.

 

Werking

De kandidaten voor een subsidie dienen hun kandiatuur in voor de zomervakantie.
Het bevat een technische nota die de houding van het project met betrekking tot de 4 uitdagingen verklaart.
Na een grondige analyse komt de jury, bestaande uit partners en experts, in het najaar bijeen om de laureaten van 2018 aan te wijzen.

De laureaten worden geselecteerd in december 2018.

Laureaten 2017

7 laureaten voor een globaal budget van 2.200.000 €.

Laureaten 2016 : 10 laureaten voor een globaal budget van 2.400.000 €.

7

laureaten

Partners

Jury

Een vertegenwordiger van Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Een vertegenwordiger van Brussel Leefmilieu

De bouwmeester, juryvoorzitter

4 externe experten

Waarnemers : 2 vertegenwoordigers van de bevoegde Ministers , Homegrade

TOP