Naar aanleiding van de recente lancering van renolab, is een nieuwe editie van be.exemplary momenteel niet aan de orde. be.exemplary nodigt zijn volgers uit om de evolutie van de lopende projecten te volgen op Facebook en Instagram om er zoveel mogelijk van op te steken. Voor eventuele kandidatuurstellingen ivm duurzaam renoveren, verwijzen wij jullie door naar renolab.brussels.

beexemplary

Le projet Kersbeek, lauréat be.exemplary 2017, qui se situe dans la cité-jardin clasée du même nom à Forest, progresse bien : après la première phase du projet (travaux de stabilité, gros œuvre et techniques spéciales), la deuxième phase a été achevée au début de cette année (aménagement des abords). Pour cette deuxième phase, il a été fait appel à une entreprise spécialisée (visant l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées). Tous les aménagements en façade arrière ont été réalisés avec des éléments de récupération (revêtement de terrasse, portillons entre maisons, seuils, escaliers…). Pour ce qui est des plantations, ce sont essentiellement des espèces indigènes ou adaptées à l’environnement local et non envahissantes qui ont été sélectionnées. Les portillons partagés, fabriqués à partir d’anciennes portes d’entrée, permettront d’instaurer un esprit de communauté et de solidarité entre les différentes maisons : les habitants pourront se partager le fruit de leur récolte ou créer plus d’espaces extérieurs pour des activités en plein air et permettre aux enfants de jouer en toute sécurité. En façade avant, les zones de recul ont été aménagées de manière à intimiser les maisons grâce à la pose de clôtures en tôle perforée ornée de motifs végétaux tout en stimulant un esprit de partage par la mise en place de zones appropriables pour potagers et arbustes fruitiers.L’accessibilité des maisons a été améliorée, tant pour les familles avec des poussettes et/ou vélos que pour les personnes à mobilité réduite.Les chemins d’accès ont été réalisés avec des dalles de récupération issues de la phase 1. Les boîtes aux lettres ont été fabriquées par une entreprise de travail adapté avec du bois de récupération.La biodiversité de la cité-jardin est enrichie par la mise en place de prairies fleuries indigènes ; de toitures vertes contenant des vivaces, des annuelles et des plantes à développement en bouquet ainsi que différentes variétés de végétation grimpante offrant une floraison et une diversité tout au long de l’année. L’entreprise générale de la phase 1 est de retour sur les lieux depuis le début du printemps, pour finaliser les différents travaux (peinture, mise en place des escaliers, mise en place des portes d’entrée, couvre-murs, plinthes…) de sorte que la livraison puisse avoir lieu pour fin juin 2023.Nom du projet : KersbeekAdresse : Avenue Kersbeek 143-145, 151, 155-169 / ForestMaitre d’ouvrage : Foyer du Sud scrlArchitecte : FHW ArchitectesProjet : Rénovation de 11 maisons unifamiliales dans une cité jardin classée pour du logement social.***Het project Kersbeek, laureaat be.exemplary 2017, in de gelijknamige beschermde tuinwijk te Vorst schiet goed op: na de eerste fase van het project (stabiliteitswerken, ruwbouw en speciale technieken), werd begin dit jaar de tweede fase (omgevingswerken) afgerond. Voor deze tweede fase deed men een beroep op een gespecialiseerd bedrijf gericht op de sociale en professionele integratie van gehandicapten en kansarmen.Alle inrichtingen aan tuinzijde zoals terrasbedekkingen, tuinpoorten, drempels en trappen werden uitgevoerd met gerecycleerd materiaal. Voor de beplanting koos men voornamelijk voor inheemse soorten en niet-invasieve, aangepaste soorten.De gedeelde tuinpoorten werden vervaardigd uit oude voordeuren en moeten het gemeenschapsgevoel en de solidariteit en tussen de bewoners bevorderen: op deze manier kan men immers met elkaar vruchten uit de tuin delen, meer ruimte creëren voor buitenactiviteiten en kinderen zorgeloos laten spelen. Aan de straatzijde werden de inspringstroken zo ingericht opdat enerzijds een zekere privacy gewaarborgd blijft door de plaatsing van geperforeerde sierhekken met plantenmotief en anderzijds het gemeenschapsgevoel gestimuleerd wordt door telkens ruimte te creëren voor de aanleg van een moestuin met fruitstruiken.De toegankelijkheid van de huizen werd verbeterd, niet alleen voor gezinnen met kinderwagens en/of fietsen, maar ook voor personen met beperkte mobiliteit.De toegangspaden werden aangelegd met gerecycleerde tegels afkomstig uit de eerste fase. Brievenbussen werden door een maatwerkbedrijf vervaardigd uit gerecycleerd hout.De biodiversiteit in tuinwijk wordt bevorderd door het zaaien van inheemse bloemenweiden, de aanleg van groendaken met vaste, éénjarige en sierplanten en de aanplanting van verschillende variëteiten klimplanten die het hele jaar door voor bloei en diversiteit zorgen. De hoofdaannemer van de eerste fase is sinds het begin van de lente terug om de verschillende werkzaamheden (schilderwerken, plaatsing van de trappen, voordeuren, wandbekleding en plinten…) af te ronden, zodat de oplevering tegen eind juni 2023 kan plaatsvinden.Naam van het project: KersbeekAdres: Kersbeeklaan 143-145, 151, 155-169 / VorstBouwheer: Foyer du Sud scrlArchitect: FHW ArchitectesProject: Renovatie van 11 eengezinswoningen in een beschermde tuinwijk voor sociale huisvesting #architectuurinbrussel #batimentsexemplaires #architecturebruxelles #voorbeeldgebouwen #brusselsarchitecture #beexemplary ... See MoreSee Less

06/06/23  ·  

View on Facebook

Klik op het facebook-logo voor de Nederlandstalige tekst

be.exemplary is een projectoproep om voorbeeldige bouw- en renovatieprojecten te stimuleren en belonen in termen van duurzame stedelijke ontwikkeling.

4 uitdagingen :  architectuur en stedenbouw, milieu, sociaal et kringloopeconomie.
Subsidie 2019 van € 150/m² tot € 250/m², maximum 325.000 euro per openbaar project, 475.000 euro per particulier project.

Kandidaten : alle bouwheren en ontwerpers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een jury beoordeelt het voorbeeldkarakter van de projecten.

Werking

De kandidaten voor een subsidie dienen hun kandiatuur in voor de zomervakantie.
Het bevat een technische nota die de houding van het project met betrekking tot de 4 uitdagingen verklaart.
Na een grondige analyse komt de jury, bestaande uit partners en experts, in het najaar bijeen om de laureaten aan te wijzen.

De laureaten worden geselecteerd in december.

Laureaten

Laureaten 2019 : 16 laureaten voor een globaal budget van 3.000.000 €.

Laureaten 2018 : 9 laureaten voor een globaal budget van 2.160.000 €.

Laureaten 2017 : 7 laureaten voor een globaal budget van 2.200.000 €.

Laureaten 2016 : 10 laureaten voor een globaal budget van 2.400.000 €.

16

laureaten 2019:

Overzichtskaart van alle laureaten (2016-2019)

Partners

logo urban

Jury

Een vertegenwordiger van urban.brussels

Een vertegenwordiger van Brussel Leefmilieu

De bouwmeester

4 externe experten

Waarnemers : 2 vertegenwoordigers van de bevoegde Ministers , Homegrade

TOP