Mutsaard

Naam project: Mutsaard
Adress 61-69 Mutsaardlaan, Laken
Bouwheer: Stad Brussel
Architect: Low architecten bvba
Project: Verwezenlijking in Laken van een Nederlandstalig scholencomplex van 10.821 m².

Ondanks de relatief strenge bouwvorm heeft dit project overtuigd door zijn compactheid die wordt vertaald in een intelligente functieverdeling, gezien de grote programmatorische vermenging en de functies die met de buurt gedeeld worden. Er werd op verschillende niveaus nagedacht over de flexibiliteit van de ruimtelijke oplossingen. De buitenruimten worden goed opgewaardeerd en kunnen gebruikt worden voor openluchtlessen.

Wat het bestuur betreft, besteedt het project bijzondere aandacht aan het beheer van het gebouw en aan het energieverbruik. Het voorziet ook de sensibilisering van het jongeren voor een zuinig energiegebruik.

We wijzen overigens op het belang dat gehecht wordt aan het geluidscomfort en aan het beheer van werf en vuilnis.

 

TOP