11/05/2023

Het project NovaCity I, laureaat be.exemplary 2019, staat er!  Bekijk hier de foto's van deze mooie realisatie.

06/02/2023

Vandaag begeven we ons naar Anderlecht waar het project NovaCity I zich in de laatste rechte lijn naar voltooiing bevindt.  In een sterk verstedelijkt gebied met industriezones en woonwijken wordt een braakliggend terrein getransformeerd tot een microdorp met een uitgekiende verticale gemengdheid: bovenop een kmo-park komen er immers woningen en ontmoetingsruimten.  Op deze manier kan men huisvesting, werk en productie binnen de grenzen tussen stad en natuur met elkaar in harmonie laten bestaan.

De economische ruimtes op de gelijkvloerse niveaus werden in mei bekleed met duurzame golfpanelen.  Na het bouwverlof werden deze ruimtes betegeld en werden trappen en deuren geplaatst.  In oktober konden de schilderwerken aanvatten.

Intussen werd er eveneens volop voortgebouwd aan de woningen op de verdiepingen: de binnenafwerking startte in mei terwijl de gevels op de hogere niveaus bekleed werden met gegolfd plaatstaal. Dit robuuste materiaal sluit qua look aan bij het beton van het gelijkvloers, is makkelijk demonteer- en herbruikbaar en bied een evolutief potentieel aan de mantel van het gebouw.

In september werden de loopbruggen geplaatst: een hybride opbouwsysteem bestaande uit betonnen vloerplaten op een staalstructuur. De leuningen en metalen privacy-schermen ervan zijn geperforeerd om zo voldoende natuurlijk licht door te laten. De buitentrappen uit gegalvaniseerd staal werden in november geplaatst.

De aanleg van de groendaken en dakterrassen, de installatie van de serre en fundering van het speelplein startten in juni en zijn voltooid.

In de maand november is men eveneens begonnen met de aanleg van het openbaar plein langsheen de Bergensesteenweg. Gelijktijdig volgde de afwerking van de toegangsweg tussen de Klaverstraat en de Marie Koréhoek. Ook deze werkzaamheden werden voltooid.

De aanplantingen van de privatieve en publieke wegenis en de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers werden tenslotte als laatste uitgevoerd.

NovaCity I werd eind verleden jaar ingehuldigd en eerste opleveringen vonden begin dit jaar plaats.  Eind januari maakten de eerste bewoners vervolgens hun intrede.

19/05/2022

Vandaag begeven we ons naar Anderlecht om poolshoogte te nemen over de stand van zaken bij het project NovaCity I.

Reeds bij de start van de ontwerpfase streefde de bouwheer ernaar om de mogelijkheden van de site ten volle te benutten en het gebruikerscomfort te garanderen. Het project werd ontworpen bestaande uit een combinatie van verschillende lagen: werkplaatsen, publieke ruimten, gemeenschappelijke ruimten, privéruimten en wooneenheden. Zodoende ontstaat een skyline, samengesteld uit volumes van verschillende hoogten, die de visuele aaneenschakeling in de nieuwe voetgangersstraat animeren. Elke visuele uitsparing brengt licht in de openbare ruimte.

Om de graafwerkzaamheden te beperken, volgt het gehele project zoveel mogelijk de bestaande helling van het terrein. De woonzones van het gebouw worden in 5 afzonderlijke volumes onderverdeeld, bovenop de werkplaatsen bestemd voor economische activiteiten. Het project beschouwt de verticale stapeling van functies als een opportuniteit voor gemengd gebruik. Hoewel de functionaliteiten ruimtelijk duidelijk afgebakend zijn om het beheer ervan te vergemakkelijken, bevorderen de collectieve ruimtes ontmoeting, uitwisseling en gezelligheid tussen de bewoners van de woningen, de gebruikers van de werkplaatsen en de omwonenden.

Vandaag is de ruwbouw bijna winddicht en worden de gevelbekledingen uitgevoerd. Ook de technische installaties zijn voor een groot deel klaar. De identiteit van deze nieuwe ontwikkeling komt tot uitdrukking in de eenheid van het gebruikte materiaal. De keuze bevestigt de specifieke identiteit van de site in een industriële zone. De metalen satijnen kleur en het reliëf geven het geheel een frisse en grafische identiteit als herkenningspunt in de visuele aaneenschakeling van de site. Het beton dat op de begane grond tot uiting komt, beantwoordt enerzijds aan de behoefte van stevigheid en duurzaamheid gekoppeld aan de activiteit van KMO’s en heeft anderzijds een gestructureerd, stedelijk en levendig karakter.

De afwerking van de appartementen volgt hierop. Toekomstige bewoners van dit duurzame project worden van A tot Z in de afwerkingskeuzes van hun appartement begeleid. De appartementen worden volledig afgewerkt opgeleverd en de koper kan beslissen om de werken in zijn woning te laten uitvoeren met de materialen en uitrustingen in basisuitvoering of hij kan opteren voor toegelaten wijzigingen. Transparante en duidelijke communicatie zorgen ervoor dat de coördinatie tussen de betrokken partijen vlot verloopt.

Als laatste fase volgen de werkzaamheden voor het realiseren van de buitenaanleg. Elke openbare ruimte, gemeenschappelijk of privatief, bevat groene elementen waardoor de gebruikers en de natuur met elkaar verbonden worden. Het centrale plein ter hoogte van de voetgangersstraat en het plein aan de kant van de Bergensesteenweg beschikken over informele speelse elementen (bank, reliëf) voor kinderen, ontspanningsruimtes, uitzicht op de wadi’s en hoge bomen.

Onder het toeziend oog van het bouwteam (architecten DDS+ en Bogdan & Van Broeck en de algemene aannemers Interbuild & Galère) groeit de NovaCity I werf gestaag. De bouwwerkzaamheden, waarmee in 2021 is begonnen, moeten begin 2023 worden voltooid.

28/09/2021

Op een eilandje gevormd door de Klaverstraat, de Bergensesteenweg en de spoorlijn ten zuiden van Anderlecht, verrijst uit het dichtbebouwde stadsweefsel van industriezones en woonwijken Novacity I als een microdorp in de stad.

Dit ambitieuze project streeft ernaar om binnen de grenzen tussen stad en natuur huisvesting, werk en  productie in harmonie met elkaar te laten bestaan.  Het opzet is om deze plek een identiteit en samenhang op schaal te verlenen en om er ontmoeting en interactie te stimuleren.

Zo wordt er voorzien in de bouw van 58 gesubsidieerde wooneenheden voor gezinnen met een middelhoog inkomen (citydev.brussels voorwaarden), 5 wooneenheden die via citydev.brussels verhuurd zullen worden aan de gebruikers van de ateliers, 16 KMO-ateliers (productieactiviteiten) met polyvalente ruimtes (showroom met kantoren) van in totaal circa 7.560 m², 31 bovengrondse parkeerplaatsen voorbehouden voor de ateliers en diens bezoekers, 142 fietsenstallingen en circa 3.600 m² openbare ruimte.

De werken werden begin dit jaar opgestart.

Vandaag, 9 maanden later, is de ruwbouw van de 16 KMO-ateliers klaar. Hierna volgen de plaatsing van de isolatie op het dak en de waterdichting. Rioleringswerken zijn lopende en de betonnen vloer zal gestort en gepolierd worden na de afwerking van het dak. Daarna volgen de technieken en de binnenwanden.

In het voorjaar van 2022 worden vervolgens het buitenschrijnwerk, de isolatie op de gevels en de gevelbekleding geplaatst.

Ook bij de bouw van de wooneenheden wordt er vooruitgang geboekt. Van het gebouw E langsheen de Bergensesteenweg, wat ook het hoogste bouwdeel wordt, bouwt men aan de tweede verdieping. Voor de andere residentiële bouwdelen A, B, C en D wordt de aanzet van de eerste verdieping gerealiseerd. Er is gestart met de staalstructuur van de trappen en passerelles tussen bouwdeel C en D. De ruwbouw zal met de jaarwissel klaar zijn.

Novacity I is een voorbeeldproject dat naast een sterke en flexibele functievermenging eveneens interessante antwoorden biedt op het gebied van milieu en circulaire economie, met name op het gebied van waterbeheer, gebouwenbeheer, biodiversiteit, akoestisch comfort, flexibiliteit/aanpasbaarheid en teruggewonnen materialen.

TOP