27/04/2023

Het project MABO, laureaat be.exemplary 2016, voorziet in de bouw van een nieuwe turnzaal en de heraanleg van de speelplaats voor het Maria Boodschaplyceum in hartje Brussel.

Na een fase van asbestverwijdering werd de bouwvallige “kapel” afgebroken tot op het niveau van de speelplaats. Door zijn ligging moest dit met de nodige omzichtigheid gebeuren: aan één zijde is de kapel aangebouwd tegen de conciërgewoning op het aangrenzend perceel, aan de andere zijde bevindt zich een woongebouw waarvan een gevel met ramen en terrassen zich op nauwelijks 50cm afstaand bevindt. Aan de derde zijde bevindt zich de vluchtpatio van een ondergrondse parking.

De naburige constructies werden beschermd tegen stof en beschadigingen, en de kapel werd manueel afgebroken met een breekhamer, waarbij 2 personen het materiaal naar binnen toe trokken. De zinken dakbedekking, houten balken en muurkappen werden gerecupereerd voor hergebruik. Er werden ook bakstenen gerecupereerd voor latere herstellingen. De steenachtige materialen werden voorlopig gestockeerd op de speelplaats: deze zullen in de volgende fase met een transportband doorheen de half ondergrondse verdieping van het schoolgebouw langs de Moutstraat worden afgevoerd.

Deze transportband zal immers nodig zijn voor de afvoer van de grond van de uitgraving. De enige gelijkvloerse toegang tot de school is de inkomhal van de school: het afvoeren van materiaal via deze hal zou het schoolgebeuren te veel storen en is ook qua veiligheid geen ideale situatie. De grond over het gebouw transporteren werd ook bekeken, maar uiteindelijk bleek een transportband de meest efficiënte oplossing. De huidige afwerking van de speelplaats in betondallen zal worden gebroken en hergebruikt als onderfundering voor de nieuwe aanleg.

Na de afbraak van de kapel werden er bijkomende verkenningsputten uitgevoerd om de vorm en diepte van de funderingen van de buren na te kijken. Op basis hiervan zullen de funderingstechnieken verfijnd worden. De graafwerken zullen in de loop van maart aanvatten. Deze zullen archeologisch begeleid worden.

01/02/2022

Vandaag zetten we koers naar hartje Brussel om te polsen naar de stand van zaken bij het project MABO, laureaat be.exemplary 2016. Dit project voorziet in de bouw van een nieuwe turnzaal en de heraanleg van de speelplaats voor het Maria-Boodschaplyceum.

Op 28/07/2021 konden de werkzaamheden eindelijk van start gaan na een aanslepend dispuut rond de erfdienstbaarheid van een vluchtweg voor de speelplaats.

Hiermee waren echter niet alle problemen van de baan: er diende heel wat (voorbereidend) werk te gebeuren in het kader van asbestverwijdering uit de te ontmantelen “kapel”.  Het duurde tot eind 2021 vooraleer deze sanering voltooid was.

Begin dit jaar wordt de “kapel” volledig ontmanteld en kunnen de eigenlijke graafwerken aanvatten: de turnzaal zal immers 4 meter onder het niveau van de speelplaats liggen.   Omwille van de historische locatie (stadscentrum Brussel) dienen deze werken met archeologische begeleiding te gebeuren.

Gezien de complexe stedelijke context, in het hart van de stad, probeert het project de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken door een inventieve invulling voor te stellen. Niet alleen qua inplanting, maar ook op vlak van ontwerp, materiaalgebruiken bouwtechnieken, wil het project vernieuwend en vooruitstrevend zijn.

TOP