01/02/2022

Vandaag zetten we koers naar hartje Brussel om te polsen naar de stand van zaken bij het project MABO, laureaat be.exemplary 2016. Dit project voorziet in de bouw van een nieuwe turnzaal en de heraanleg van de speelplaats voor het Maria-Boodschaplyceum.

Op 28/07/2021 konden de werkzaamheden eindelijk van start gaan na een aanslepend dispuut rond de erfdienstbaarheid van een vluchtweg voor de speelplaats.

Hiermee waren echter niet alle problemen van de baan: er diende heel wat (voorbereidend) werk te gebeuren in het kader van asbestverwijdering uit de te ontmantelen “kapel”.  Het duurde tot eind 2021 vooraleer deze sanering voltooid was.

Begin dit jaar wordt de “kapel” volledig ontmanteld en kunnen de eigenlijke graafwerken aanvatten: de turnzaal zal immers 4 meter onder het niveau van de speelplaats liggen.   Omwille van de historische locatie (stadscentrum Brussel) dienen deze werken met archeologische begeleiding te gebeuren.

Gezien de complexe stedelijke context, in het hart van de stad, probeert het project de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken door een inventieve invulling voor te stellen. Niet alleen qua inplanting, maar ook op vlak van ontwerp, materiaalgebruiken bouwtechnieken, wil het project vernieuwend en vooruitstrevend zijn.

TOP