16/02/2023

Vandaag zetten we koers naar de Noordwijk waar het project ZIN, laureaat be.exemplary 2018, de afgelopen maanden belangrijke mijlpalen gehaald heeft.  Bij dit project worden de torens 1 en 2 van het WTC volledig getransformeerd in combinatie met een nieuw verbindend volume en een gemengde invulling met kantoorruimtes, appartementen, een hotel, sport- en vrijetijdsinfrastructuur, horeca, handelszaken en veel groen.

De ruwbouw bereikte in december met 31 verdiepingen haar hoogste punt van 110 meter en zal tegen maart 2013 verder in detail afgewerkt en gefinaliseerd zijn.

Er wordt intussen ook volop verder gewerkt aan de binnenafwerking en de technische installaties.  Er werd zelfs tapijt geplaatst op de zevende verdieping die als eerste zal worden opgeleverd.

Het project ZIN legt de lat hoog op het vlak van circulariteit.  Zo zal het gebouw verwarmd en gekoeld worden met geothermie, een techniek waarbij naargelang het seizoen warmte of koelte aan de aarde wordt onttrokken en in het gebouw wordt afgegeven..  De installaties hiervoor zijn afgerond en de eerste testen worden uitgevoerd.

Op het verbindend nieuwe volume tussen de twee torens tot op de 25e verdieping worden intelligente gevels aangebracht: zonnepanelen aan de buitenzijde zorgen voor energie en voor bescherming tegen oververhitting.

Het project zit in de laatste rechte lijn naar de eerste voorlopige oplevering.  Eind 2023 zullen de eerste kantoren in gebruik genomen worden..  Half 2024 zullen naar verwachting de appartementen en commerciële ruimtes klaar zijn om de verschillende gebruikers te verwelkomen.  Het hotel zal afgewerkt zijn tegen eind 2024.

01/09/2022

Sinds ons laatste verslag is er heel wat vooruitgang geboekt op de werf van project ZIN, laureaat be.exemplary 2019.  Dit ambitieuze project zal de torens 1 en 2 van het WTC transformeren tot een complex met uiteenlopende functies zoals kantoren, appartementen, horeca en winkels om zo de Brusselse Noordwijk een nieuwe impuls te geven.

Eind februari werd de vloerplaat van de eerste verdieping geplaats.  Hierop werden massieve schuine pijlers in twee stukken neergezet ter ondersteuning van het nieuwe centrale volume.  Tegelijkertijd werd de monumentale trap in de inkomhal opgebouwd tot aan de eerste verdieping.  De werkzaamheden aan het centrale volume worden intussen verdergezet en de verschillende verdiepingen zijn volop in aanbouw.

In het hart van de torens, de centrale kolommen, werden de eerste verwarmings-, ventilatie- en airconditioningselementen geïnstalleerd.  Deze units, waarvan sommige bijna 12 meter hoog zijn, werden in een atelier geassembleerd om vervolgens ter plaatse als grote “legoblokken” (skids) in elkaar gepast te worden.  Deze techniek maakt niet alleen een snelle montage mogelijk, het bevordert ook de werfveiligheid.  In totaal worden tussen mei dit jaar en januari volgend jaar 90 van deze skids geleverd en geïnstalleerd op de site.

De imposante kranen op de werf verdienen een speciale vermelding.  Eind mei werd één van de torenkranen met beweegbare arm verhoogd via telescoping (https://www.youtube.com/watch?v=_zyhS_9QqNA). Naarmate de ruwbouw vorderde en hoger werd, was het essentieel om ook de hijskranen te verhogen.  Na deze ingreep hebben de kranen een hoogte van wel 85 m.

Intussen is men ook met de gevelwerkzaamheden begonnen.  Het monotone grijs van de betonstructuur maakt stilaan plaats voor glazen gevels die een voorproefje geven hoe de afgewerkte torens er zullen uitzien.

20/12/2021

Het project ZIN is één van de laureaten be.exemplary van 2019 en heeft de ambitie om de WTC torens 1 en 2 in de Noordwijk te renoveren en transformeren.

Dit project met zijn uiteenlopende functies strekt zich uit over ongeveer 110.000 m² en omvat 70.000 m² kantoren, 5.000 m² coworkingruimte, 127 appartementen, 240 hotelkamers en ruimten voor sport, vrijetijd, restauratie en winkels.

Afgelopen zomer werd op de werf voor de eerste keer gerecycleerd beton gestort.  30.000 ton sloopafval werd gesorteerd, vermalen en omgevormd tot 3.500 ton A+ betonaggregaat waarmee opnieuw 30.000 ton beton kan worden aangemaakt.  Dit nieuwe beton is C2C (cradle to cradle) gecertifieerd en wordt gebruikt voor het produceren van betonplaten en dekvloeren.  De toepassing van dit proces op deze schaal is een primeur voor België.  Men werkt hiervoor samen met verschillende partners die zich op maximaal 15 km van het project bevinden om de koolstofuitstoot van het proces te beperken.

Bovendien behoudt men 65% van de structuur van de bestaande torens, wordt wel tot 1000 ton van bestaande materialen ter plaatse of elders hergebruikt en wordt meer dan 85% van het afval gerecycleerd.  De meeste nieuwe materialen die gebruikt worden, zijn eveneens C2C gecertificeerd of zullen een gelijkaardig label dragen.

Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2024.

TOP