18/04/2023

We begeven ons naar Molenbeek voor het project Brunfaut, laureaat be.exemplary 2016 waar de omvorming en renovatie van een woontoren wordt gerealiseerd en waarbij op vlak van comfort, oppervlakte, typologieën en gedeelde ruimtes meerwaarde wordt gecreëerd.

Het dak is geplaatst en de rails voor de onderhoudsbrug zijn verankerd. De inrichting van het dakterras is in de ontwerpfase en de werken zouden deze zomer starten.

De hoofdlift is operationeel. De hoofdkraan en bouwlift zijn gedemonteerd; enkel de hefsteigers blijven over om de plaatsing van de gevels te voltooien.

De lagere niveaus zijn bijna klaar en de toren wordt met de dag verder afgewerkt.

Het einde van de werken is momenteel voorzien voor de laatste helft van 2023.

27/10/2022

Vandaag bezoeken we het project Brunfaut, laureaat be.exemplary 2016, te Sint-Jans-Molenbeek.  Bij dit project wordt een verouderde woontoren duurzaam gerenoveerd én uitgebreid van 6000 m² tot  11000 m². Het aantal appartementen (97) blijft ongewijzigd, maar deze zullen beter afgestemd zijn op de leefwijze, de gewenste typologieën en de actuele kwaliteitsnormen.

Na de plaatsing van de brugvloer op de 18e verdieping, werd de 17e verdieping verankerd en werden de laatste 4 verdiepingen geplaatst. De omvangrijke driehoekige spanten (17 op 4 meter) die nodig zijn voor deze specifieke opbouw konden compleet via het kanaal tot aan de werf vervoerd worden.

Dankzij het droge zomerweer, de staalframebouwtechniek, het gebruik van kruislaaghout (CLT) en geprefabriceerde gevelcaissons, kon het bouwtempo opgevoerd worden, zodat de bovenste verdieping en dak nu reeds afgewerkt zijn.  De structuur is beschermd tegen de weersinvloeden door een dampdoorlatende folie.

Het einde van de werken is  momenteel voorzien voor de eerste helft van 2023.

17/02/2022

We begeven ons naar Molenbeek voor het project Brunfaut, laureaat be.exemplary 2016, waar de omvorming en renovatie van een woontoren wordt gerealiseerd en waarbij op vlak van comfort, oppervlakte, typologieën en gedeelde ruimtes meerwaarde wordt gecreëerd.

Na de vertraging verleden jaar ten gevolge van grondstoftekorten, hernemen de houtleveringen stilaan weer hun normale tempo.   Bij de renovatie van de Brunfaut-toren wil men immers het gebruik van hout herintroduceren in de sociale woningbouw en tegelijkertijd droogbouw promoten.

Momenteel heeft men tot en met de 16e verdieping CLT-vloeren voorzien.  Cross Laminated Timber (CLT), ofwel kruislaaghout, is zeer robuust en wordt ook wel 'het nieuwe beton' genoemd.

Deze vloeren worden telkens met een voorlopige verzegeling bedekt zodat de afwerking op de respectievelijk lager gelegen verdieping kan uitgevoerd worden.

De geprefabriceerde houten gevelcaissons en de raamkozijnen van deze verdiepingen zijn bijna allemaal geplaatst. De aluminium bekleding wordt momenteel aangebracht.

De aannemer en architecten hebben intensief overleg gepleegd om een brugvloer te ontwikkelen die de belasting van de uitbreidingen op de bestaande structuur kan opvangen en enige inventiviteit werd aan de dag gelegd om bepaalde materiaaltekorten op te vangen door alternatieven te gebruiken.

Het einde van de werken is voorzien tegen december 2022.

Photos © F. Lichtle, R. Van Espen

16/06/2021

We begeven ons naar Molenbeek voor het project Brunfaut waar de omvorming en renovatie van een woontoren wordt gerealiseerd en waarbij op vlak van comfort, oppervlakte, typologieën en gedeelde ruimtes meerwaarde wordt gecreëerd.

Wanneer we polshoogte nemen van de stand van zaken, stellen we vast dat er afgelopen jaar heel wat vooruitgang is geboekt.

Van de 900 ingeplande werkdagen zijn er reeds 600 verstreken. Dankzij de vindingrijkheid van de hoofdaannemer en de prefabricagetechnieken van droogbouw, namelijk het gebruik van CLT (kruislaaghout) en gevelcaissons, zijn de werkzaamheden dit jaar aan een snel tempo van start kunnen gaan met de afwerking van één verdieping per week.

Het exoskelet is tot op het 11e niveau geplaatst, de afwerking met CLT en gevelcaissons is helaas bijna gestopt op het 6e niveau.

Het huidige tekort aan grondstoffen waaronder hout (voornamelijk ten gevolge van de weerslag van Covid op de wereldhandel en het Amerikaanse handelsbeleid) heeft al enkele weken geleid tot een gedwongen stopzetting van de deze werkzaamheden.

Toch heeft men goede hoop dat de werken de komende maanden aan het vooropgestelde tempo zullen kunnen hervat worden. Het einde van de werken is momenteel voorzien tegen juni 2023.

De oorspronkelijke bewoners kunnen na de werken opnieuw hun intrek nemen in de vernieuwde toren.  De vzw La Rue tracht de bewoners zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij de werken.

Foto’s: Lichtle@A229

TOP