Projet U

Naam van het project : Projet U
Adres : Gatti de Gamondstraat 254, Ukkel
Bouwheer : Gemeente Ukkel
Architect : archipelago (ex-BAEV)
Oppervlakte: 14.601 m²
Project
: Samenvoeging van de administratieve diensten van de gemeente Ukkel voor 450 ambtenaren in een gerenoveerd kantoorgebouw.

Dit project steunt op de sociale cohesie en op de kringloopeconomie. Op basis  hiervan  garandeert het de maximale coherentie van de dienstverlening aan de burger.
Het programma beoogt de renovatie van een leegstaand pand en  de samenvoeging aldaar van de diensten, terwijl de openbare dienstverlening in zekere mate behouden blijft in het gebouw dat verlaten wordt.
Bij de zorgvuldige organisatie van de circulatiebewegingen, de plaatsbepaling van de toegangen en de kwaliteit van de ter beschikking gestelde ruimten wordt uitgegaan van de bestaande feitelijke toestand. De dragende gevels maken een open plan mogelijk. De veelheid aan interacties tussen het gebouw en zijn landschappelijke en stedelijke omgeving versterkt nog de coherentie van het project.
Bovendien wijst de milieuthematiek op een transversale denkoefening, die nog verdiept wordt met een pilootproject op het vlak van energie.
Het gebouw slaagt erin een leegstaand, monofunctioneel bouwwerk, een moderne ruïne uit de jaren 1970, te reactiveren. Het beantwoordt hiermee aan het eerste principe van de kringloopeconomie.
Door een openbare dienst erin onder te brengen, verandert de wisselwerking tussen het gebouw en zijn stadscontext. De bouwheer heeft daarom een doorgedreven programmeringsproces doorgevoerd, waarbij de architectuur aansluit bij wat reeds aanwezig is.

TOP