Maison Jupiter

Naam project: Maison Jupiter
Adres :  Jupiterlaan 172 -Besmelaan 71-73, 1190 Vorst
Bouwheer:  Thierry Decuypere* et Amélie Daems
Ontwerper: V+ sprl *
Bebouwd gebied: 314M²

 

Bouw van een eengezinswoning met 3 kamers, een wereld op zich

Het huis wordt ingeplant achteraan in de te grote tuin van een burgerwoning in Vorst. Het betreffende tuingedeelte is 17 m breed en 13 m diep, geniet een autonome toegang en een uitzicht op de lagergelegen parken en Zennevallei.

Het huis past zich aan het bouwprofiel van het naastliggende goed aan, waarmee het een gemeenschappelijke muur heeft. Het volume is smal en telt vier bouwlagen. De zuidwestelijk georiënteerde zijgevel  kijkt uit op een omheinde tuin. De architectuur is hedendaags en wil zich niet onderscheiden door haar vorm, maar door het plezier dat ze put uit wat voor de hand ligt.

Zeer waardevol is de optie van de low-tech in al zijn aspecten, zowel op technisch als op architecturaal vlak.

De constructie oogt eenvoudig. De ruimtelijke compositie is een herinterpretatie van het Brusselse rijhuis, waarbij courante bouwtechnieken een nieuwe aanwending krijgen en petrochemische materialen geweerd worden. Op technisch vlak luidt het motto: ‘een lager vermogen voor meer duurzaamheid’.

Het project kan door iedere metser uitgevoerd worden en wil zo lokaal de ambachtelijke stielkennis opwaarderen. Deze massieve constructie grijpt terug naar de volle baksteen en combineert die met nieuwe materialen.

Het gebouw is niet demonteerbaar, maar werd ontworpen om bijzonder flexibel te zijn.

De 4 bouwlagen worden aangevuld met een halfondergrondse bouwlaag, waar ruimte is voor een atelier en voedselopslag, een bouwlaag voor huisvesting, georganiseerd rond een leemkachel en met een sterke band met landschap en tuin, een verdieping waar kinderen zich kunnen uitleven en voor de gasten, en een verdieping onder het dak met opeenvolgend een verzorgings-, een lees- en een ontspanningsruimte.

Het project is niet enkel vernieuwend op het gebied van het milieu, maar ook omdat het blijkt niet te zijn wat iedereen zou verwachten. Het pand had nl. het volledige perceel van een appartementsgebouw kunnen innemen, maar de tuin leef gevrijwaard. Deze is meer dan een louter visuele uitbreiding van de woning, zij verruimt de wereld van het huis en biedt mogelijkheden voor zowel ontspanning en ontmoetingen, als voor werk en voedselproductie.

Jupiter is op vele vlakken vernieuwend en heeft in alle uitdagingen een voorbeeldkarakter. De duurzaamheidswaarden en de eenvoudige en hedendaagse stijl weerspiegelen de zorgvuldigheid en de filosofie van de architect.

 

TOP