Vandeuren

Naam project: Vandeuren
Adres : Boondaalsesteenweg 567, 569, 571, 583, 585, 587; François Donsstraat 2, 4, 6, 8; Pierre en Marie Curielaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; Jean Vandeurenstraat 1, 3, 5, 7; Leopold Delbovestraat 2, 2a, 1050 Elsene
Bouwheer: Binhôme scrl
Ontwerper: AM P&P Architectes / Atelier Architecture AA4 / Tractebel
Bebouwd gebied: 14.232M²

 

Volledige renovatie van het huizenblok Vandeuren, de woongebouwen werden vernieuwd en geherstructureerd, waarbij hun aantal van 160 beperkt werd tot 132 en er nieuwe voorzieningen toegevoegd werden. Er worden meerdere gemeenschappelijke ruimten gecreëerd, een centrale tuin wordt opgewaardeerd, een collectieve ruimte voor ontmoetingen wordt voorzien 

Het project wordt gebouwd in een zeer restrictieve en dichte sociale wijk. Het wordt goed verankerd in de realiteit. Ondanks de vele aanwezige beperkingen werd geopteerd voor het maximale behoud van het bestaande, in tegenstelling tot het naastliggende huizenblok, dat volledig vernield werd om er iets totaal anders op te trekken.

Interessant en rationeel project dat onder meer nieuwe ruimten biedt die open staan voor alle omwonenden en beheerd worden door buurtverenigingen.

Het vernieuwende zit in de opwaardering van het bestaande, de openheid naar de site, de introductie van nieuwe gebruiken, de beplanting van de binnenhuizenblokken, de toevoeging van een meerwaarde voor de wijk, de heropbouw met verbruikte materialen en de geslaagde uitdaging om met weinig middelen veel te doen.

Het project biedt uiteenlopende collectieve en openbare ruimten die, ondanks hun beperkte afmetingen, aan de buurtbehoeften voldoen.

De uitstekende ecologische aanpak heeft op meerdere punten een voorbeeldkarakter.

De wijze waarop kringloopeconomie in het project uitgewerkt wordt, heeft eveneens een voorbeeldwaarde. Het maximale behoud van de gebouwen is in alle aspecten zeer doorgedreven en daarin schuilt precies de scherpzinnigheid van de interventie, want alle verbouwingen dienen zich hiernaar te schikken.

Vandeuren beantwoordt aan talrijke criteria. Het stelt gerenoveerde ruimten voor die nu op een andere manier benaderd worden, met bijzondere aandacht voor het hedendaagse gebruik en voor de kwaliteit van de reeds bestaande bouwwerken.

 

 

TOP