Zin

Naam project: Zin
Adres:  Koning Albert II-laan 28-30, 1000 Brussel
Bouwheer: Befimmo sa
Ontwerper: SM FUTURE WTC : Jaspers Eyers + 51N4E + l’AUC
Bebouwd gebied: 110.000M²

Renovatie en verbouwing van de WTC-torens 1 en 2 in de Noordwijk:  het ZIN-project met zijn uiteenlopende functies strekt zich uit over ongeveer 110.000 m² en omvat 70.000 m² kantoren, 5.000 m² coworkingruimte, 127 appartementen, 240 hotelkamers en ruimten voor sport, vrijetijd, restauratie en winkels

 Het project kadert in een wijk die geleden heeft, waar voorbeeldgebouwen afgebroken werden om er monofunctionele bouwwerken neer te zetten en waar de vermenging beperkt bleef tot het naast elkaar optrekken van woonblokken en kantoorblokken.

Dit project is dus een buitenkans om deze functies met elkaar te vervlechten. De uitgesproken modernistische visie van het gebouw blijft daarbij behouden, maar een zowel hedendaagse als visionaire aanpassing doorbreekt zijn huidige monolithische aanblik.

De ingreep is intelligent en van groot belang voor de architectuur.

Ook andere aspecten van het project hebben een voorbeeldwaarde, onder meer op het vlak van flexibiliteit, toegankelijkheid, organisatie, waterbeheer, biodiversiteit, gebouwbeheer en kringloopeconomie.

Het project wil overigens de pendelaars, de omwonenden en de werknemers betrekken bij dit stadsherstel.

ZIN heeft, steunend op 4 pijlers,

De stad uitbouwen (ZIN zal volledig in het bestaande stedelijke ecosysteem geïntegreerd worden en ervoor openstaan);

Op eenzelfde plaats werken, wonen & leven (door de fusie van de functies - appartementen, hotel en kantoren - zal het gebouw zeven dagen op zeven bruisen van leven);

Moduleerbaar bouwen (de kringloopgedachte van ZIN steunt niet enkel op recuperatie en labels, zij houdt ook rekening met een langetermijnvisie);

Voortkomen uit een duurzaam ontwerp (ruim 65 % van het bestaande bouwwerk blijft behouden),

heeft een inspirerend programma voor een terugkeer naar een echt kosmopolitisch project in Brussel. Het programma biedt een gunstige gelegenheid  om een referentieproject te worden in de buurt. Al is het aantal woningen niet erg groot, het is een stimulans om verandering te brengen in het referentiekader, om na te denken over de functievermenging en om plaats te ruimen voor een nieuwe stadsintensiteit.

 

 

TOP