18/08/2022

Vandaag zetten we koers naar de tuinwijk Mariëndaal te Neder-Over-Heembeek.  Hier is het project Mariëndaal, laureaat be.exemplary 2019, van start gegaan.

Het project is verspreid over twee percelen.  Aan de ene kant van de tuinwijk (het perceel Mariëndaal) komt een gemeenschappelijk hoofdgebouw met 20 appartementen, aan de andere kant (het perceel Halve Cirkel) komen er 8 kleinere gebouwen met in totaal 26 wooneenheden.

De gebouwen worden in verschillende richtingen georiënteerd, waardoor levendige tussen- en buitenruimtes ontstaan die een participatieve manier van leven stimuleren.

Het project wil eveneens een mix van generaties mogelijk maken door woningen te creëren voor residenten van wie de huidige woning in de wijk te groot geworden is.

De plannen voor de gebouwen zijn bijzonder doordacht: met hun constructieve flexibiliteit en mogelijkheden tot demontering anticipeert men nu reeds op de mogelijke toekomstige aanpassingen ervan.

Het project voorziet ook in de afbraak van garageboxen, net als de herinrichting van de rijweg en de verbetering van de bestaande sportuitrustingen.

Intussen zijn de 33 garageboxen reeds afgebroken.

Het project Mariëndaal getuigt van een evenwichtige vermenging, schaalverhouding en inventiviteit.  Het hedendaags architecturaal ontwerp en de integratie op de site bieden een mooie gelegenheid aan residenten en nieuwkomers om anders te gaan wonen.

 

 

TOP