07/07/2022

Vandaag zetten we koers naar Sint-Jans-Molenbeek om na te gaan hoe de werken bij het project Grande Halle verlopen.

“Grande Halle” is de verzamelnaam voor een reeks projecten die erop gericht zijn een wijk in de Brusselse kanaalzone nieuw leven in te blazen. Eén van deze projecten is de bouw van een Franstalig kinderdagverblijf dat in 2018 genomineerd werd als be.exemplary voorbeeldproject.

Eind verleden jaar ging men over tot het graven van de geulen voor de nutsleidingen.  Men stootte echter op verontreinigde grond en puin waardoor het nodig was de site grondig te saneren.  Dit, in combinatie met de overvloedige regen, maakte de coördinatie tussen de verschillende openbare nutsmaatschappijen er niet eenvoudiger op.

Intussen legt men in de reeds voltooide ruwbouw van het kinderdagverblijf de laatste hand aan de installatie van de speciale technieken.  De inkomhal oogt alvast uitnodigend.

Na goedkeuring van de proefopstelling van het verlaagde plafond met schuin geplaatste latten zijn de eerste plafonds op deze manier geplaatst.  Ze geven het geheel een uniek ruimtelijk karakter.

Voorts is men eveneens begonnen met het isoleren van de gevels.

“Grande Halle” heeft als project een grote sociale ambitie.  Zo is “L’odyssée de la grande Halle” een sensibiliseringscampagne waarbij schoolkinderen uit de buurt onder vakkundige begeleiding leren over de werf en de verschillende activiteiten.  De kinderen ontdekken eveneens de link van het project met het kanaal: dit wordt gesymboliseerd door de bijna tot op waterniveau verlaagde kademuur.  De campagne wordt gedragen door het collectief “Patrimoine à Roulettes” dat het culturele patrimonium op interactieve manier in de kijker zet.

Een voorbeeldfunctie van het kinderdagverblijf is om globaal na te denken over alle aspecten van welzijn en deze te verzoenen met energie- en milieuprestaties.  Ook de architecturale vormgeving staat ten dienste van meerdere programmatische, sociale en technische overwegingen.

17/12/2021

“Grande Halle” maakt deel uit van een reeks gevarieerde projecten in het kader van de inrichting van een nieuwe openbare ruimte aan de kanaalzone te Sint-Jans-Molenbeek.

Eén van de projecten is het Franstalige kinderdagverblijf, laureaat be.exemplary 2018, die opvang zal bieden aan 72 Franstalige kindjes.

Deze fotoreportage (© Séverin Malaud, urban.brussels) geeft jullie alvast een idee hoe de werken gevorderd zijn…

12/10/2021

We begeven ons naar Sint-Jans-Molenbeek om er te polsen naar de voortgang van het project Grande Halle aan het kanaal van Brussel.

“Grande Halle” maakt deel uit van een geheel van gevarieerde projecten in het kader van de inrichting van een nieuwe openbare ruimte.  Het opzet is om een wijk van de kanaalzone nieuw leven in te blazen.

Er is nagedacht over meervoudige gebruiksmogelijkheden.  Naast de bouw van een kinderdagverblijf voor 72 kinderen, wordt eveneens voorzien in een gedeeltelijke overdekte openbare ruimte die een mix van activiteiten op de site toelaat.

De stilstand van de werken omwille van de Covid-19 crisis bleef beperkt tot één maand: de saneringswerken op de site en het demonteren van het dak van de grote hal konden ondanks de sanitaire maatregelen verdergezet worden.

De bouw van het kinderdagverblijf (het laureaatproject) is goed opgeschoten: het gebouw is intussen casco (water- en winddicht) opgeleverd. Voorts werden de HVAC-, sanitaire en elektriciteitsvoorzieningen geplaatst in de vloer en scheidingswanden.

In een volgende fase zullen de nutsleidingen voor de hele site aangelegd worden. De gevelbekleding en verdere afwerking van het kinderdagverblijf volgen.

“Grande Halle” heeft een voorbeeldkarakter op vlak van welzijn, energie en milieu. Naast de sociale ambitie, verdient ook het beheer van het project bijzondere aandacht.

25/01/2022

Aujourd’hui, nous nous rendons à Schaerbeek pour jeter un coup d’œil au projet NVKVV, lauréat be.exemplary 2019.  Ce projet passionnant a pour but d’opérer une rénovation « durable » d’un manoir de 1909 et de le transformer dans le respect des valeurs de patrimoine.

Les ornements et pignons d'origine ont été renforcés et ancrés chimiquement, tandis que le toit a été recouvert d'ardoises en fibrociment.

La façade arrière a été restaurée et un bandeau de maçonnerie en appareillage vertical placé indiquant de la sorte les traces du temps qui passe en faisant une distinction visuelle entre l'ancien et le nouveau.  La terrasse de la façade arrière a été construite avec des pierres bleues récupérées.

En outre, de nouveaux châssis en bois ont été posés sur les façades avant et arrière.  L'escalier menant au grenier est composé de matériaux recyclés provenant d'un ancien escalier de service, et une isolation en liège a été installée dans les niches des radiateurs.

Pour la partie sanitaire du premier étage et du rez-de-chaussée, des carreaux existants in situ et des carreaux recyclés livrés ont été utilisés.  Au premier étage, des carreaux de récupération achetés ont également été utilisés dans le réfectoire pour compléter le motif du sol.

Le nouvel espace polyvalent dans l'arrière-cour est utilisé comme zone de stockage pour les matériaux de récupération.  Cet espace est constitué de poutres et de panneaux multiplex qui restent visibles, tout comme les poutres en acier peintes en noir.

En raison de circonstances imprévues, le chantier a été retardé de sorte qu'il ne sera pas possible d'emménager au premier étage avant début mai 2022.  Les autres travaux seront réalisés par phases, en fonction du budget disponible.

On peut conclure à juste titre que ce projet présente une belle ambition  de durabilité et constitue un bon exemple d'intervention judicieuse dans un bâtiment classé.

TOP