11/01/2023

Hier zijn nog bijkomende foto's van het project "Grande Halle"...

Séverin Malaud © urban.brussels

10/01/2023

We begeven ons vandaag naar Sint-Jans-Molenbeek aan het kanaal van Brussel waar de laatste fase van het project “Grande Halle”  zo goed als afgerond is.  De bouw van een Franstalig kinderdagverblijf dat hier deel van uitmaakt werd in 2018 immers genomineerd als be.exemplary voorbeeldproject.

De inhuldiging vond plaats op 15 november in aanwezigheid van Minister-President dhr. Vervoort, Burgemeester mevr. Moureaux en Schepen dhr. Van Damme.

Het project werd opgestart in het kader van het duurzaam wijkcontract "Petite Senne" en beoogt de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren door er een openbare ruimte te creëren met een mix van functies: een kinderdagverblijf voor 72 kinderen, werkplaatsen, woningen en in de nabije toekomst zelfs een circusschool.

Dankzij een participatief proces werden de bewoners, verenigingen, de gemeente en het Gewest nauw betrokken bij de verschillende fasen van het ontwerp, van de eerste schets tot de indiening van de bouwaanvraag.

Deze sociale dynamiek werd tijdens de bouwperiode voortgezet dankzij het collectief "Patrimoine à roulettes" dat workshops en bezoeken aan de werf organiseerde voor de kinderen van een nabijgelegen school.

Recyclart, dat vlakbij de locatie is gevestigd, organiseerde eveneens workshops en een bezoek om jongeren te sensibiliseren.  Zo ijvert deze vereniging voor het belang van een creatieve stad, gedragen door een lokale, duurzame en solidaire visie.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het project voor het milieu. De gedeeltelijk overdekte openbare ruimte vangt het regenwater van de naburige daken op en maakt het gebruik ervan zichtbaar via een bijzondere scenografie.
Het regenwater wordt gebruikt voor de sanitaire voorzieningen van het kinderdagverblijf en de hal, evenals voor een kunstwerk ontworpen door het collectief "Au Quai".  De overloop van het regenwater wordt vervolgens rechtstreeks in het kanaal geloosd om het belang van water in het landschap te onderstrepen.

In de open ruimtes worden plantenperken aangelegd met als doel te fungeren als een natuurlijk microkosmos.  Het regenwater en afvloeiingen infiltreren hier rechtstreeks in de bodem  waardoor het waterpeil wordt gevoed.

17/12/2021

“Grande Halle” maakt deel uit van een reeks gevarieerde projecten in het kader van de inrichting van een nieuwe openbare ruimte aan de kanaalzone te Sint-Jans-Molenbeek.

Eén van de projecten is het Franstalige kinderdagverblijf, laureaat be.exemplary 2018, die opvang zal bieden aan 72 Franstalige kindjes.

Deze fotoreportage (© Séverin Malaud, urban.brussels) geeft jullie alvast een idee hoe de werken gevorderd zijn…

12/10/2021

We begeven ons naar Sint-Jans-Molenbeek om er te polsen naar de voortgang van het project Grande Halle aan het kanaal van Brussel.

“Grande Halle” maakt deel uit van een geheel van gevarieerde projecten in het kader van de inrichting van een nieuwe openbare ruimte.  Het opzet is om een wijk van de kanaalzone nieuw leven in te blazen.

Er is nagedacht over meervoudige gebruiksmogelijkheden.  Naast de bouw van een kinderdagverblijf voor 72 kinderen, wordt eveneens voorzien in een gedeeltelijke overdekte openbare ruimte die een mix van activiteiten op de site toelaat.

De stilstand van de werken omwille van de Covid-19 crisis bleef beperkt tot één maand: de saneringswerken op de site en het demonteren van het dak van de grote hal konden ondanks de sanitaire maatregelen verdergezet worden.

De bouw van het kinderdagverblijf (het laureaatproject) is goed opgeschoten: het gebouw is intussen casco (water- en winddicht) opgeleverd. Voorts werden de HVAC-, sanitaire en elektriciteitsvoorzieningen geplaatst in de vloer en scheidingswanden.

In een volgende fase zullen de nutsleidingen voor de hele site aangelegd worden. De gevelbekleding en verdere afwerking van het kinderdagverblijf volgen.

“Grande Halle” heeft een voorbeeldkarakter op vlak van welzijn, energie en milieu. Naast de sociale ambitie, verdient ook het beheer van het project bijzondere aandacht.

25/01/2022

Aujourd’hui, nous nous rendons à Schaerbeek pour jeter un coup d’œil au projet NVKVV, lauréat be.exemplary 2019.  Ce projet passionnant a pour but d’opérer une rénovation « durable » d’un manoir de 1909 et de le transformer dans le respect des valeurs de patrimoine.

Les ornements et pignons d'origine ont été renforcés et ancrés chimiquement, tandis que le toit a été recouvert d'ardoises en fibrociment.

La façade arrière a été restaurée et un bandeau de maçonnerie en appareillage vertical placé indiquant de la sorte les traces du temps qui passe en faisant une distinction visuelle entre l'ancien et le nouveau.  La terrasse de la façade arrière a été construite avec des pierres bleues récupérées.

En outre, de nouveaux châssis en bois ont été posés sur les façades avant et arrière.  L'escalier menant au grenier est composé de matériaux recyclés provenant d'un ancien escalier de service, et une isolation en liège a été installée dans les niches des radiateurs.

Pour la partie sanitaire du premier étage et du rez-de-chaussée, des carreaux existants in situ et des carreaux recyclés livrés ont été utilisés.  Au premier étage, des carreaux de récupération achetés ont également été utilisés dans le réfectoire pour compléter le motif du sol.

Le nouvel espace polyvalent dans l'arrière-cour est utilisé comme zone de stockage pour les matériaux de récupération.  Cet espace est constitué de poutres et de panneaux multiplex qui restent visibles, tout comme les poutres en acier peintes en noir.

En raison de circonstances imprévues, le chantier a été retardé de sorte qu'il ne sera pas possible d'emménager au premier étage avant début mai 2022.  Les autres travaux seront réalisés par phases, en fonction du budget disponible.

On peut conclure à juste titre que ce projet présente une belle ambition  de durabilité et constitue un bon exemple d'intervention judicieuse dans un bâtiment classé.

TOP