506

Naam project: 506
Adress: Alsembergsesteenweg 506, 1180 Ukkel
Bouwheer: Alizée Dassonville* et Maxime Steisel
Ontwerper: Alizée Dassonville*
Bebouwd gebied: 176M²

Afbraak van een klein arbeidershuisje (gat in de gevellijn) en bouw van een eengezinswoning met 3 kamers

Afbraak van een klein arbeidershuisje en heropbouw van een eengezinswoning van 176 m² door de niet-bebouwde ruimte op te waarderen tussen twee mandelige panden die een stuk groter en dieper zijn. Ondanks de lastige configuratie van de site en een breedte van minder dan 4 m wil het huis ruim en comfortabel zijn, moet er veel licht zijn en dient het aangepast te zijn aan de huidige manier van leven. Het is een bouwkundig interessant, zorgvuldig uitgevoerd project waarin vele vereisten verwerkt worden. Met betrekking tot het mobiliteitsaspect bv. stelt het een ruim lokaal voor fietsen voor.

De technische uitsparingen zijn gecentraliseerd en toegankelijk, de onderverdelingen en circulatieruimten zijn minimaal, er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk licht en zichten naar buiten, het ontwerp is rationeel en houdt rekening met eventuele aanpassingen in de toekomst.

De prefabhoutstructuur, de afwerkingsmaterialen en de technische installaties getuigen van een globale focus op materiaalzuinigheid, ecologie en duurzaamheid.

506 is het voorbeeldontwerp van een gezond huis met een hoge energieprestatie, dat eenvoud ademt en waar het aangenaam leven is.

 

 

TOP