Théodoortje

Naam van het project : Théodoortje
Adres : Laarbeeklaan 109, Jette
Bouwheer : Vrije Universiteit Brussel
Architect : Cuypers & Q architecten
Oppervlakte: 4.873 m²
Project : Het project brengt programma's rond (kleine) kinderen samen:  een kinderdagverblijf voor 121 kinderen, het Huis van het Kind, het CAW Brussel, een basisschool voor 240 kinderen en scoutslokalen.

De sterkte van het programma zit in de efficiëntie waarmee het – door in te spelen op de gewestelijke behoeften en door de combinatie van de functies die het aanbiedt - een eclectische activiteit stimuleert die een zeer divers publiek aanspreekt.
De veelheid van voorgestelde activiteiten wordt in een bouwkundig project met een eenvoudige en soepele structuur gegoten.
Uit de plannen en doorsnedes blijkt het streven naar interactie tussen de kinderen van alle leeftijden. Het project exploiteert de mogelijkheden van de site: de volumetrie van het gebouw integreert de topografie en de landschapskwaliteiten van het terrein. Resultaat: een gebouw in symbiose met zijn omgeving, waarbij de ruimten en de lichtinval de bewoonbaarheidskwaliteiten versterken.
De milieu-uitdaging werd in alle thematieken van het gebouw naar behoren aangepakt, ook in het beheer van de natuurlijke rijkdommen.

TOP