Multi

Naam van het project: Multi
Adres : Anspachlaan 1, Brussel
Bouwheer : Brouckère tower Invest
Architect : CONIX RDBM Architects
Oppervlakte: 45.120 m²
Project : Het project heeft betrekking op de renovatie van de Philipstoren op het De Brouckèreplein.

Grootschalig reconversieproject dat de stedelijke uitdagingen niet mijdt: herdefiniëring van een modernistisch, emblematisch kantoorgebouw en creatie van een verbindend stadselement door de sokkel open te werken en het geheel met de openbare ruimte te verbinden. Dit gebeurt onder meer via een toegankelijk stadsplatform en een gewogen aanbod van openbare en private functies.
Het resultaat is een markant gebouw dat, aangedreven door de stadsdynamiek, als scharnierpunt fungeert tussen de buurt en de activiteiten.
Het project onderscheidt zich door een precieze, ambitieuze doelstelling:  een maximaal hergebruik ter plaatse van zoveel mogelijk componenten. Deze ambitie is vernieuwend en moet gelijkaardige projecten inspireren. Een sleutel tot het succes is de betrokkenheid van de partners bij de kringloopeconomie, en dit vanaf het voorontwerp.

TOP